เปิดทริก 4 วิธีรีวิวสินค้าให้น่าเชื่อถือ ลูกค้าเห็นแล้วอยากซื้อ

เปิดทริก 4 วิธีรีวิวสินค้าให้น่าเชื่อถือ ลูกค้าเห็นแล้วอยากซื้อ
เปิดทริก 4 วิธีรีวิวสินค้าให้น่าเชื่อถือ ลูกค้าเห็นแล้วอยากซื้อ

เปิดทริก 4 วิธีรีวิวสินค้าให้น่าเชื่อถือ ลูกค้าเห็นแล้วอยากซื้อ

การรีวิวสินค้า เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการขายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าออนไลน์ โดย ธนาคารกรุงเทพ ได้แนะนำการรีวิวที่จะทำให้สินค้า หรือบริการดูน่าเชื่อถือจนผู้บริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ ดังนี้

  1. รีวิวจากผู้ใช้งานจริง ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์อันดีจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ ในการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตัวเองได้ เหมาะสำหรับการเสนอขายสินค้าแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยมีผลลัพธ์ต้นแบบรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเป็นตัวชูโรง ช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
  2. รีวิวจากคนดัง เป็นตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าได้ ผ่านการเชื่อมโยงจากตัวคนดังมาสู่สินค้า และเป็นแนวทางที่แบรนด์ต่างๆ นิยมทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอาศัยฐานแฟนคลับหรือผู้ติดตามคนดังเหล่านั้นในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ
  3. จำนวนรีวิวที่มีมาก ส่งผลต่อฐานนิยมและการตัดสินใจซื้อสินค้าได้โดยตรง เพราะจำนวนการรีวิวที่มีมากจะสามารถโน้มน้าวให้คนตัดสินใจซื้อ หรือหยุดนิ้วโป้งเพื่อกดดูสินค้าหรือบริการนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างของสินค้าได้อย่างโดดเด่นชัดเจน จากสินค้าในแบบเดียวกันที่มีอยู่มากราย จึงตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น
  4. รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับสินค้าและบริการเฉพาะทางที่ต้องใช้ข้อคิดเห็นทางเชิงทักษะความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้แก่สินค้า เช่น เครื่องมือแพทย์ สินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆ จำเป็นต้องอ้างอิงรีวิวหรือข้อมูลความคิดเห็นจากผู้รู้เฉพาะทาง เพื่อโน้มน้าวเพิ่มน้ำหนักในการตัดสินใจ ให้สามารถทำได้ง่ายขึ้น

ที่มา ธนาคารกรุงเทพ