กรมศุลฯเปิดขายจักรยานมือสอง ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

กรมศุลกากรร่วมจำหน่ายจักรยานมือสองในงาน “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง” ณ คลองผดุงกรุงเกษม 

กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ภายใต้ชื่องาน “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”

ในส่วนของกรมศุลกากรได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-19.00 น.  ภายใต้หัวข้อ “คลังของดี 4 ภาค” กรมศุลกากรได้ประสานร้าน “คลัง 9 ไบค์” ผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายรถจักรยานมือสอง ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาร่วมเปิดร้านจำหน่ายจักรยาน โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500-20,000 บาท จำนวนประมาณ 300-400 คัน โดยจักรยานดังกล่าวได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องแล้ว

สำหรับรูปแบบของการจัดงานภายในแนวคิด การพัฒนาย่านคลองผดุงกรุงเกษมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐ รูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 1 “คลังรวมใจถวายองค์พ่อหลวง” สัปดาห์ที่ 2 “คลังของดี 4 ภาค” และสัปดาห์ที่ 3 “คลังของขวัญวันปีใหม่” โดยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการออกร้านของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดหย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพที่กระทรวงการคลังได้คัดสรรมาอย่างดี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว

 

 

ที่มา มติชน