องค์การเภสัชฯ เปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยสู่ประชาชน หลังพาณิชย์เปิดขายเสรี

องค์การเภสัชฯ เปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยสู่ประชาชน หลังพาณิชย์เปิดขายเสรี

เว็บไซต์ GPO เผยข่าว ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์  รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในประเทศที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมาระยะหนึ่งแล้ว รัฐบาลยังคงขอให้ประชาชนไม่ประมาทดูแลสุขภาพและให้ความสําคัญในการป้องกันโรคโควิด-19

เนื่องจากยังพบมีการระบาดระลอก 2 ในหลายประเทศ จึงขอให้ประชาชน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ และเนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์การผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้เปิดให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สามารถจำหน่ายถึงผู้ซื้อโดยตรง พร้อมทั้งควบคุมราคาจำหน่ายปลีกไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ซึ่งในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้จัดหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แบบใช้ครั้งเดียว จากผู้ผลิตในประเทศที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน นำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ในราคากล่องละ 125 บาท หรือ ชิ้นละ 2.50 บาท ซึ่งในช่วงแรกนี้ได้นำมาจัดจำหน่ายจำนวน 5 แสนชิ้นก่อน และอยู่ระหว่างการจัดหาเพิ่มอีก 3 ล้านชิ้น หลังจากนี้จะจัดหาเพิ่มอีกเพื่อให้มีจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

โดยจำหน่ายผ่านร้านขายยาขององค์การฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้ง 8 สาขา โดยมีจำหน่ายแล้วที่สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้าม รพ.รามาธิบดี ส่วนอีก 7 สาขา จะเริ่มจำหน่ายในวันพุธที่ 19 สิงหาคมนี้ คือ สาขายศเส ด้านข้าง รพ.หัวเฉียว สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคาร-แห่งประเทศไทย สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง สาขากระทรวงสาธารณสุข สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎเกล้า

“หากมีสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 2 เกิดขึ้น องค์การเภสัชกรรมในฐานะองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ เรามีความพร้อมในการ ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE  แอลกอออล์ฆ่าเชื้อและแอลกอออล์เจล  สำหรับสนับสนุนให้กับระบบสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน และการพึ่งพาตนเองของประเทศ” รองผู้อำนวยการองค์การฯ กล่าว