ไทยว่างงานอื้อ ทำหนี้ครัวเรือนแตะ 80% สูงสุดในรอบ 4 ปี

ไทยว่างงานอื้อ ทำหนี้ครัวเรือนแตะ 80% สูงสุดในรอบ 4 ปี

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า สศช. เผยข่าว นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึง รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2/2563 ว่า มีผู้ว่างงานราว 750,000 คน คิดเป็นอัตราว่างงาน 1.95% เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงปกติ โดยมีสาเหตุมาจากการปิดกิจการในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งแรงงานถูกเลิกจ้างมากที่สุด 18.3% รองลงมา คือสาขาค้าปลีกค้าส่ง 14.6%

ส่งผลให้จำนวนผู้ว่างงานสะสมในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านกว่าคน แบ่งเป็น ผู้ว่างงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม 400,000 คน ส่วนที่เหลืออีกราว 1.7 ล้านคน ที่แม้ว่าจะไม่ตกงานเพราะยังมีงานทำ แต่ก็ถูกลดเงินเดือนหรือรายได้หรือหยุดทำงานชั่วคราวโดยไม่รับเงินเดือน แต่คนกลุ่มนี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะตกงานในอนาคต หากสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น

และธุรกิจต้องปิดกิจการลง ซึ่งบุคคลที่อยู่ในระบบภาครัฐได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือบุคคลที่อยู่นอกระบบประกันสังคมอีก 16 ล้านคน ที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่อาจขาดสภาพคล่องและยอมรับว่ายากที่จะเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็จะพยายามเข้าไปดูแลเป็นกรณีเฉพาะ เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะหากมีการระบาดขึ้นรอบสอง แต่ก็เชื่อว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว เพราะการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยก็ทำได้ดีกว่าหลายประเทศ

ส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อจีดีพีไตรมาส 1/2563 ขึ้นมาอยู่ 80.1% สูงสุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่งยังเป็นตัวเลขที่รับได้ ไม่น่าเป็นห่วง แต่มีโอกาสที่หนี้ต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะทำให้คนมีรายได้มากขึ้น