ธอส. จัดโครงการ สร้าง-ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส

ธอส. จัดโครงการ สร้าง-ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว ธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการเขตพิษณุโลก และนายเจริญรัตน์ นันชัยอุดม ผู้จัดการสาขาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทีมงานเขตและสาขา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันส่งมอบบ้านที่ได้ทำการซ่อมแซม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ นางสาวดอกอ้อ วงษ์แก้ว ณ บ้านเลขที่ 65/2 หมู่ 6 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม

โดยมี นายสยาม แตงเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันส่งมอบบ้าน ให้แก่ นางสาวสุรีพร มาลีแย้ม ณ บ้านเลขที่ 107/1 หมู่ 1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ใน “โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563” เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้รับโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกรายละ 5,000 บาท อีกด้วย