พาไปรู้จัก “ทุเรียนฟอสซิล” แห่งแรกในไทย ปลูกในแหล่งแร่ถ่านหินลิกไนต์

พาไปรู้จัก “ทุเรียนฟอสซิล” อยู่ที่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา แห่งแรกในประเทศไทย ปลูกในแหล่งแร่ถ่านหินลิกไนต์คุณภาพ 

คุณเอกพล สาและ เจ้าของสวน บอกว่า ทุเรียนฟอสซิล เป็นทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย สาเหตุที่ชื่อ “ฟอสซิล” เพราะปลูกในแหล่งแร่ถ่านหินลิกไนต์คุณภาพ บ้านห้วยเต่า ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยดินที่ปลูกทุเรียนสายพันธุ์นี้ เป็นดินภูเขาที่มีถ่านหินลิกไนต์จำนวนมาก โดยผ่านงานวิจัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีการสำรวจพบว่าบริเวณพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยเฉพาะที่ ต.คูหา และ ต.ทุ่งพอ เป็นแหล่งฟอสซิลที่มีถ่านหินลิกไนต์คุณภาพมากว่า 20 ปีแล้ว

สำหรับ จุดเด่นของทุเรียนฟอสซิล คุณเอกพล บอกว่า คือ “รสชาติ” ผสมผสานระหว่าง ทุเรียนหมอนทอง และ ทุเรียนบ้าน อร่อยไม่เหมือนทุเรียนสายพันธุ์ไหนที่ขายในท้องตลาด เนื้อเยอะ เม็ดเล็ก หนามและลักษณะของลูกทุเรียนคล้ายทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

“ต้นทุเรียนฟอสซิล มีลักษณะลำต้นตรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ สามารถให้ผลผลิตได้ ต้องใช้เวลาปลูกถึง 50 ปี หากใครสนใจ มีเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ราคาต้นละ 100 บาท ในอนาคตจะมีการส่งเสริมขยายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์ฟอสซิล” คุณเอกพล บอกว่า ทาง อบต.คูหา ร่วมกับสภาเยาวชนบ้านห้วยเต่า ได้ทำการเปิดตัวทุเรียนฟอสซิลเป็นครั้งแรก เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยในพื้นที่มีทุเรียนฟอสซิล 1,040 ต้น คาดว่าจะให้ผลผลิตประ มาณ 2 ตัน โดยชาวบ้านในหมู่บ้านที่ปลูกทุเรียนฟอสซิลจะต้องนำทุเรียนมาส่งให้กับสภาเยาวชนบ้านห้วยเต่า จะรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม เป็นราคาเดียวกับท้องตลาด และทางสภาฯ จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักทุเรียนดีมีคุณภาพในราคาที่ซื้อได้