วธ.แจกหนังสือรวบรวมพระบรมราโชวาท-พระบรมฉายาลักษณ์หาชมยาก 2 แสนเล่ม 14 พ.ย.นี้ !!

วธ. แจกหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” “๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” 2 แสนเล่ม 14 พ.ย.นี้ รวบรวมพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส-พระบรมฉายาลักษณ์หาชมยาก เผยแพร่ให้ประชาชนเรียนรู้พระราชประวัติ-พระราชกรณียกิจ และน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ รวมทั้งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ซึ่งเป็นเข็มทิศนำทางให้ประชาชนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคง

นายวีระกล่าวอีกว่า ขณะนี้ วธ.จัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเล่มที่ 1 ชื่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยากรวบรวมไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่ม ส่วนเล่มที่ 2 ชื่อ “๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ได้แบ่งเป็นหมวดต่างๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ฯ, รักษาวัฒนธรรมประเพณี, รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นต้น รวมถึงเชิญพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

l7i0026-683x1024

นายวีระกล่าวอีกว่า วธ.จะเผยแพร่และแจกหนังสือทั้ง 2 เล่มให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.นี้ เวลา 13.30 น. บริเวณหน้านิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 เล่มจัดพิมพ์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสไปใช้ในชีวิตประจำวัน

l7i0027-683x1024

นายวีระ กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นได้จัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่ม เพื่อแจกประชาชน จำนวนอย่างละ 1 แสนเล่ม รวม 2 แสนเล่ม และจะมีการจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก เนื่องจากขณะนี้ได้มีธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์หนังสือเพิ่มเติมแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากมีหน่วยงานใดที่สนใจสนับสนุนหรือต้องการนำหนังสือทั้ง 2 เล่มไปจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และแจกจ่าย สามารถติดต่อ วธ.ได้ ที่สำคัญหลังจากนี้ วธ.จะจัดทำหนังสือทั้ง 2 เล่มเป็นอีบุ๊ค เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย

 

 

ที่มา มติชน