‘ไมค์ ภิรมย์พร’ เตรียมวางไมค์ ไปเป็นเกษตรกรดีกว่า ชีวิตบ้านนอกมีความสุข

‘ไมค์ ภิรมย์พร’ เตรียมวางไมค์ ไปเป็นเกษตรกรดีกว่า ชีวิตบ้านนอกมีความสุข

นักร้องลูกทุ่ง เจ้าของฉายา “ขวัญใจผู้ใช้แรงงาน” ไมค์ ภิรมย์พร หรือ พรภิรมย์ พินทะปะกัง เปิดแผนชีวิต ตั้งแต่ปีนี้จะลดบทบาทงานในวงการเพลง หันไปลุยงานเกษตรเต็มตัว พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้าน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยไมค์ในวัยย่าง 54 ปี บอกว่า เคยลองทำแล้วเห็นผล นำที่นา 20 ไร่ จัดสรรขุดบ่อน้ำ 4 บ่อ ขอบบ่อปลูกไผ่ ตะไคร้ ข่า พืชผักสวนครัว หากเยอะก็นำไปขาย ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ เลี้ยงปลา ปลูกข้าว

บทบาทของนักร้องไปเป็นเกษตรกร จะเป็นอย่างไร ชมภาพด้านล่างกัน