กปน. ยกเว้นการตัดน้ำ ถึง 31 พ.ค. ช่วย ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 

กปน. ยกเว้นการตัดน้ำ ถึง 31 พ.ค. ช่วย ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

วันที่ 6 เม.ย. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก การประปานครหลวง (กปน.) จึงเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ดังนี้

  • ยกเว้นการตัดน้ำ ทั้งชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ซึ่งร่วมกับ 3 มาตรการที่ได้ประกาศไปแล้ว คือ

  • ลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563
  • ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563
  • คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปน. คือ แอพพลิเคชั่น MWA onMobile / เว็บไซต์ กปน. www.mwa.co.th / MWA e-Services /Line: @MWAthailand ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป