“ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์โควิด” อาการแบบไหน ถึงจะตรวจหาเชื้อฟรี?

“ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์โควิด” อาการแบบไหน ถึงจะตรวจหาเชื้อฟรี?

ตรวจฟรี – เพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกให้ความรู้ เกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์ติดเชื้อ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้