แจ้งรับสิทธิ์! ผู้ป่วยที่ต้องการใช้แอลกอฮอล์ แจ้งหลักฐาน รับสิทธิ์ซื้อแอลกอฮอล์

แจ้งรับสิทธิ์! ผู้ป่วยที่ต้องการใช้แอลกอฮอลล์ แจ้งหลักฐาน รับสิทธ์ซื้อแอลกอฮอล์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์เป็นที่ต้องการอย่างมาก

ทาง บริษัท ศิริบัญชา จำกัด รับรู้และตระหนักถึงปัญหานี้และมีความห่วงใย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้แอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวัน จึงมีนโยบายเร่งด่วนเปิดจำหน่ายแอลกอฮอล์ 70% โซลูชั่น (แบบน้ำ) ให้ผู้ป่วยโดยตรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องข้อความหน้าเพจศิริบัญชา พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวผู้ป่วย และแนบหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงสินค้า ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ติดต่อเข้ามาก่อนนะคะ