“สหกรณ์แม่จัน” อัดงบ 100 ล้าน แก้ราคาข้าวตกต่ำ ระดมหน่วยงานซื้อตรงจากชาวนา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรและทหารเข้าทำการตรวจสอบการรับซื้อขายข้าวเปลือกนาปีภายในสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด เพื่อดูแลความเรียบร้อยในการรับซื้อและประเมินสถานการณ์ราคาข้าว ภายหลังหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ ซึ่งพบว่ายังคงมีชาวนาทยอยนำข้าวมาชั่งเพื่อขายกันอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่สูงมากนักโดยมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 7.30 บาท เนื่องจากเป็นข้าวสดที่มีความชื้นสูง แต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงกว่าการจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มีการกดราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5-6 บาทเท่านั้น

นายเดช วงศ์สุภา ประธานกรรมการสหกรร์การเกษตรแม่จัน จำกัด กล่าวว่า ทางหสกรณ์พยายามรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพียงพอต่อการลงทุน ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ บุคลากรและการเงิน โดยทำการขอกู้วงเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส.) อีกประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อทำการรับซื้อข้าวเปลือก ข้าวหอมมะลิ และข้าว กข. 6 จากชาวนาในช่วงฤดูกาลนี้ที่เหลือซึ่งจะออกมาในช่วงกลางเดือนนี้ เพื่อนำไปแปรรูปขาย ซึ่งจะทำให้ราคาตลาดสูงขึ้นโดยที่ชาวนาไม่ต้องนำข้าวไปขายนอกพื้นที่

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อำเภอได้ใช้มาตรการต่างๆทางด้านกลไกตลาดเพื่อให้ราคาข้าวสูงขึ้น เช่น การประสานสหกรณ์การเกษตร 2 แห่งในพื้นที่ คือสหกรณ์การเกษตรแม่จันและสหกรณ์ผู้ใช้น้ำแม่จัน ในการรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูง นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากภาคส่วนราชการต่างๆ อาทิ โรงเรียน สถานศึกษา กำลังทหารและโรงพยาบาลแม่จัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้าวอยู่แล้วช่วยซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง โดยให้ชาวนารวมกลุ่มกันผลิตข้าวจากโรงสีมาจำหน่าย ขณะเดียวกันประสานพ่อค้าจากพื้นที่ภาคกลาง เช่น ชัยนาถ หรือ สุพรรณบุรี มาซื้อข้าวในราคาที่ชาวนาอยู่ได้ เพื่อกระจายอีกช่องทางหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการตรวจสอบ โรงสีข้าวต่างๆของทางเจ้าหน้าที่ยังพบว่า ยังไม่ยอมรับซื้อข้าวจากชาวนาจะรับซื้อเพียงข้าวตามโควต้าที่สั่งไว้ในราคาประกันซึ่งจะได้ในราคาสูงกว่า 8 บาท หรือข้าวคุณดีอย่างข้าวเขี้ยวงู เท่านั้น โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ากำลังซื้อไม่เพียงพอและไม่ได้รับการอนุมัติเงินจากธนาคารเพื่อนำมาลงทุนซื้อ ซึ่งบางแห่งประกาสชัดเจนว่าจะไม่มีการซื้อข้าวไปตลอดฤดูกาลนี้

 

ที่มา มติชนออนไลน์