บสย. ปั้นโมเดล “แม่จัน ดิจิทัล” “หมอหนี้ บสย.” แนะวิธีเข้าถึงแหล่งทุน

 

บสย. ปั้นโมเดล CSR ค้าออนไลน์ “แม่จัน ดิจิทัล” “หมอหนี้ บสย.” แนะวิธีเข้าถึงแหล่งทุน

บสย. ปั้นโมเดล CSR ชูแพลตฟอร์ม เติมความรู้ทางการเงิน ผ่านโครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562 (CSR) การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน และการค้าขายออนไลน์ รับเทรนด์ดิจิทัล ซื้อง่าย ขายคล่องทั้งอำเภอ “แม่จัน ดิจิทัล” ดึงกูรู โซเชียลมีเดีย เติมความรู้ ค้าออนไลน์ ง่ายนิดเดียว พร้อมยกทีม “หมอหนี้ บสย.” ให้คำปรึกษาทางการเงิน การเข้าถึงสินเชื่อ เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการ

นายเอกพร นิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ผู้นำชุมชน ประธานในพิธีเปิด โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562 (CSR) บทบาทและภารกิจของ บสย. ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย ทัศสุ ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.แม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายทรงศักดิ์ เหนืออิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว กลุ่มผู้นำชุมชน ทีมงาน บสย. ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ บสย. เพื่อชุมชน โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ทั้งนี้ กิจกรรม CSR สร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 กำหนดรูปแบบกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ภาคเช้า อบรมให้ความรู้การค้าขายออนไลน์ โดยกูรูด้านโซเชียลมีเดีย พร้อมกับการทำ Workshop ควบคู่ ส่วนภาคบ่าย เป็นการให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยทีมหมอหนี้ บสย. โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผู้นำชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน ครูและนักเรียนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจสร้างอาชีพผ่านโซเชียลมีเดีย ร่วมรับฟังกว่า 100 คน นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่เดินทางจากต่างอำเภอ อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ และเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม “น้ำอ้อย” ในขุมชนแม่จัน ร่วมฟังการอบรม พร้อมนำผลิตภัณฑ์ เข้าขอรับคำปรึกษา เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้วย