กทม. เก็บกระทง 5 แสนใบ ลดลงกว่าปีก่อนกว่า 3 แสน คาดห่วงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

กทม. เก็บกระทง 5 แสนใบ ลดลงกว่าปีก่อนกว่า 3 แสน คาดห่วงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

ยอดจัดเก็บกระทง – วันที่ 12 พ.ย. 2562 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยถึงยอดการจัดเก็บกระทงหลังเทศกาล ที่เพจ ผู้ว่าฯ อัศวิน ว่า กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ได้ร่วมกันจัดเก็บกระทง มีการระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสุดเขตบางนา ระยะทาง 34 กิโลเมตร รวมถึง ลำคลองต่างๆ และสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง ที่เปิดให้ประชาชนลอยกระทง

ยอดจัดเก็บกระทงในปี 2562 เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 12 พ.ย. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 502,024 ใบ ถือว่าเป็นจำนวนที่ลดลงกว่าปี 2561 จำนวน 339,303 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 จากยอดของปี 2561 ที่มีการจัดเก็บกระทงได้ทั้งหมด 841,327 ใบ ซึ่งกระทงในปีนี้ ส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จำนวน 483,264 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.3 โฟม จำนวน 18,760 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.7

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่ออีกว่า ตนดีใจที่คนรุ่นใหม่พยายามคิดวิธีการใหม่ๆ ในการลอยกระทง เช่น กระทงน้ำแข็ง กระทงออนไลน์ และประดิษฐ์กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความใส่ใจกับสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองมากขึ้น ซึ่งตนก็อยากให้ทุกๆ คนร่วมกันทำอย่างต่อเนื่องในทุกวัน ไม่เฉพาะในเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับเราไปนานๆ

อย่างไรก็ตาม ตนได้เร่งให้เก็บกระทงทั้งหมด ไม่ให้มีการตกหล่นตามสถานที่ต่างๆ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำ คูคลอง และบึงน้ำต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี