22-28 สิงหาคม ปราจีนบุรี ยกของดีสินค้า OTOP บุกโคราช

ปราจีนบุรี ยกของดีสินค้า OTOP บุกโคราช ในงาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน”

จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จัดยิ่งใหญ่ “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” ยกขบวนสินค้า OTOP และของดีปราจีนบุรีบุกตลาดโคราช หวังสร้างโอกาสช่องทางตลาดระดับภูมิภาค ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 ณ โคราชฮอลล์ 1 ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรี ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินงานกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อโครงการ พัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี รวมจำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหลักที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม และกิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรม แสดงจำหน่ายและประกวดผลิตภัณฑ์สินค้า ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” โดยนำสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สินค้าชุมชน ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวปราจีนบุรี ไปจัดแสดงและจำหน่ายยังจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพ และความพร้อมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย และการคมนาคม ที่สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิต สู่ผู้บริโภคในระดับพื้นที่ได้ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจะทำให้ประชาชนทั่วได้รู้จัก สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เด่น ของดีสินค้าขึ้นชื่อที่มาจากผู้ประกอบการของจังหวัดปราจีนบุรี โดยตรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะได้เห็นได้สัมผัสกับความสวยงาม ของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย


ด้าน นางสาววิจิตร หลงชิน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ OTOP ชวนชิม ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีช่องทางตลาดในการจำหน่ายสินค้า เผยแพร่ภูมิปัญญาของชาวปราจีนบุรี พร้อมกับการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ งาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” จัดขึ้น ในแนวคิด “ช้อปสนุก ชิมอร่อย ตามรอยวิถีปราจีน” โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หรือชาวโคราช รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง ได้สนุกและอิ่มอร่อยไปกับการช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์และสินค้าในงาน ขณะเดียวกันก็ยังได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี ประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของชาวปราจีนบุรีไปพร้อมๆ กัน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า OTOP / OTOP ชวนชิม / ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสาร รวมจำนวน 80 บูธ จากจังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP TRADER ของจังหวัดปราจีนบุรี การประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม การจัดนิทรรศการ OTOP เด่น กิจกรรมช่วงจำหน่ายสินค้านาทีทอง กิจกรรมส่งเสริมการขาย ซื้อสินค้าภายในงานมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำวันละ 1 เส้น การแสดงจากศิลปิน ที่มีชื่อเสียงที่หมุนเวียนกันมาสร้างความบันเทิงตลอดงาน

สำหรับงาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” จัดขึ้นด้วยกัน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 ณ โคราชฮอลล์ 1 ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช งานนี้ชมฟรีตลอดงาน