พิษนโยบายเที่ยวเมืองรอง ‘สมคิด’ นกแอร์เจ๊ง ยกเลิกเที่ยวบิน บางไฟลต์มีไม่ถึง 10 คน

พิษนโยบายเที่ยวเมืองรอง ‘สมคิด’ นกแอร์เจ๊ง ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน

นกแอร์เจ๊ง – เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายประเวช องอาจสิทธิกุล ปธ.คณะกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงสถานการณ์ของสายการบินว่า ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป นกแอร์ได้ประกาศยกเลิกการให้บริการเที่ยวบิน ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน

ซึ่งเดิมเปิดทำการบิน 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ วันพุธ ศุกร์ อาทิตย์ วันละ 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) จากการประเมินยอดจองจำหน่ายตั๋วโดยสาร ร่วมกับการบินไทย และ ไทยสมายล์ ซึ่งรับผิดชอบการทำการตลาดให้ พบว่ามียอดการจองตั๋วล่วงหน้าต่ำมากเพียง 6% เท่านั้น ขณะที่มียอดผู้โดยสารที่เดินทางจริงเฉลี่ยเพียง 50% ของที่นั่ง หรือ 40 ที่นั่งเท่านั้น ส่งผลให้ขาดทุนหลายล้านบาท จึงตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบิน

“ตั้งแต่เปิดบินเส้นทาง ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน มาปีกว่า เราขาดทุนไปแล้วหลายล้านบาท เพราะจำนวนผู้โดยสารน้อยมาก บางไฟลต์มีผู้โดยสารไม่ถึง 10 คน เรามองว่าถ้าบินต่อไปยิ่งไม่คุ้ม”

นายประเวช กล่าวต่อว่า เส้นทางบิน ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางบินที่เปิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามนโยบายของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ในอนาคต หากรัฐบาลมีนโยบายให้สายการบินเข้ามาช่วยเปิดเส้นทางบินไปยังเมืองรอง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่อาจมีความเสี่ยงไม่คุ้มทุน รัฐบาลควรช่วยเหลือสายการบินเป็นกรณีพิเศษด้วย เช่น การปรับลดค่าธรรมเนียมการขึ้น-ลงอากาศยาน ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกับสายการบิน