ฤกษ์มงคล ทั่วประเทศจัดพิธี พลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จ. 107 แหล่งน้ำ

ฤกษ์มงคล ทั่วประเทศจัดพิธี พลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จ. 107 แหล่งน้ำ

เมื่อเวลา 11.52 น. วันที่ 6 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกจังหวัดทั่วไทยร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ ในฤกษ์เวลา 11.52 – 12.38 น. เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคมนี้

โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มพิธีด้วย พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทวดา เทพาลักษณ์ หลังจากนั้นประธานในพิธีคือผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดจะอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จากนั้นประธานในพิธีจะเริ่มตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะใช้ที่ตักน้ำทองเหลืองตักน้ำใส่ขันน้ำสาครทองเหลือง ปริมาณ 3 ใน 4 ของขันน้ำสาครทองเหลือง จากนั้นปิดฝาขันน้ำสาครแล้วห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว

การจัดทำน้ำอภิเษก มี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 น้ำจากจากสระศักดิ์สิทธิ์ 4 สระ ได้แก่ สระเกษ สระแก้ว สระคา และสระยมนา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ซึ่ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการตักน้ำ

มหารสารคาม

และ “เบญจสุทธคงคา” คือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ 5 สาย ได้แก่ 1.แม่น้ำบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2.แม่น้ำป่าสัก ตักที่บริเวณบ้านท่าราบ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 3.แม่น้ำเจ้าพระยา ตักบริเวณปากคลองบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 4.แม่น้ำราชบุรี ตักบริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 5.แม่น้ำเพชรบุรี ตักบริเวณท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตักน้ำ

ส่วนที่ 2 น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 76 จังหวัด มี 107 แหล่งน้ำ และกรุงเทพมหานคร 1 แหล่งน้ำ เพื่อใช้เป็นน้ำอภิเษก ได้แก่ จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 แหล่งน้ำ 60 จังหวัด จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2 แหล่งน้ำ 7 จังหวัด จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 แหล่งน้ำ 5 จังหวัด จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แหล่งน้ำ 3 จังหวัด จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่งน้ำ 1 จังหวัด ส่วนนี้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดจะเป็นประธานในพิธีตักน้ำ

กำแพงเพชร

ภายหลังพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะมีพิธีทำน้ำอภิเษกพร้อมกันในแต่ละจังหวัดในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน ฤกษ์เวลา 17.10 – 22.00 น. ณ สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันอังคารที่ 9 เมษายน เวลา 10.00 – 12.00 น. จากนั้นเชิญคนโทน้ำอภิเษกด้วยรถประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 10 เมษายน

ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน จะซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกในเวลา 06.00 น. จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สำหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ หอศาสตราคม ในพระบรมหาราชวัง ในวันที่ 12 เมษายน เวลา 14.09 น. พร้อมเชิญคนโทน้ำไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย รวมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับ “น้ำอภิเษก” ครั้งนี้ จำนวน 108 แหล่ง จากเดิมมีเพียง 18 แหล่งน้ำ เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศในพิธีมหามงคลของแผ่นดินในครั้งนี้

มหาสารคาม

และในวันที่ 18 เมษายน เวลา 08.30 น. กระทรวงมหาดไทยจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ในเวลา 17.19 – 21.30 น. ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด และประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จากนั้นอัญเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เมษายน เวลา 06.30 น. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพระราชพิธีราชาภิเษกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

30 ปีในวงการทองเหลือง “ยงค์เจริญการช่าง” รับเกียรติสูงสุดบรรจงผลิต “ขันสาคร”

‘คนโทน้ำอภิเษก’ ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของช่างทำเซรามิก

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์