แก้กฎหมาย! เพิ่มโทษพ่อค้ามักง่าย ขายสินค้าห่วย โทษหนักปรับ 2 ล้าน

แก้กฎหมาย! เพิ่มโทษขายสินค้าห่วย
แก้กฎหมาย! เพิ่มโทษขายสินค้าห่วย

แก้กฎหมาย! เพิ่มโทษพ่อค้ามักง่าย ขาย สินค้าห่วย โทษหนักปรับ 2 ล้าน

สินค้าห่วย / วันที่ 12 มี.ค. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

โดยสาระสำคัญ ได้แก้บทลงโทษ เช่น เพิ่มโทษปรับผู้ทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากเดิมจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และโทษผู้จำหน่ายที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ โดยไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน จากเดิมจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากต้องการให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และให้ผู้ประกอบการเข้มงวดผลิตสินค้าได้คุณภาพ

พ.ร.บ.ฯใหม่ ได้เพิ่มโทษปรับสูงขึ้น เพราะคณะทำงานที่แก้ไขร่างมองว่า ให้สอดคล้องกันระหว่างโทษจำคุก 2 ปี กับปรับ 2 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวโทษมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการบางราย แอบลักลอบนำเข้า หรือผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ แล้วยอมถูกปรับ เห็นว่า คุ้มค่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะสินค้าที่เป็น มอก.ภาคบังคับ 112 รายการ เป็นสินค้าที่ต้องได้มาตรฐานเท่านั้น

“ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ปลั๊กพ่วง ของเล่นเด็ก หมวกกันน็อก ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจรจำนวนมาก สาเหตุหลักจากการใช้สินค้าไมได้คุณภาพ”

นอกจากนี้ ได้แก้ไขให้ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ สมอ. ก่อนทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น เว้นแต่เป็นการทำเพื่อการวิจัยและพัฒนา การทำเพื่อทดลองกระบวนการผลิต หรือทำเป็นตัวอย่าง เพื่อควบคุม และตรวจสอบการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรณีที่ผู้นำเข้าต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งต่อ สมอ. ก่อนเริ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และให้ผู้แจ้งเริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์