LINE MAN ส่งมอบเสื้อแจ๊กเก็ตเด็ก ให้แก่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai (คนที่ 2 จากซ้าย) นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (คนที่ 3 จากซ้าย) นายพงศ์วิชญ์ คงเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร (คนที่ 4 จากซ้าย)

LINE MAN ส่งมอบเสื้อแจ๊กเก็ตเด็ก ให้แก่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 

LINE MAN นำโดย ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 มอบเสื้อแจ๊กเก็ตเด็กให้กับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 200 แห่ง นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนได้ทำความรู้จักความหลากหลายของอาชีพในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คน โดยมี นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบแก่ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เขตกรุงธนใต้ และกลุ่มกรุงเทพกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร