เจาะลึกที่มาเงินทุน กทปส. พร้อมเปิดกรอบการจัดสรรทุน ปี 2567

เจาะลึกที่มาเงินทุน กทปส. พร้อมเปิดกรอบการจัดสรรทุน ปี 2567 เตรียมทุ่ม 1.5 พันล้าน หนุนภารกิจสร้างประโยชน์สู่สาธารณะ

จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างประโยชน์สู่สังคม และส่งเสริมการพัฒนาประเทศ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ “กทปส.” จึงได้มีการจัดสรรเงินทุนปีละนับพันล้านบาทเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่สร้างประโยชน์สู่สาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 12 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน กทปส. ได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนไปแล้วมากกว่า 500 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 57,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับในปี 2567 นี้ กทปส. ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุน โดยแบ่งเป็นทุน 3 ประเภทคือ ทุนประเภทที่ 1 ทุนแบบเปิดกว้าง กรอบวงเงิน 300 ล้านบาท ทุนประเภทที่ 2 เป็นทุนตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนมุ่งเป้า กำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 600 ล้านบาท และทุนต่อเนื่อง กำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 100 ล้านบาท และทุนประเภทที่ 3 ทุนสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 500 ล้านบาท

เงินทุนเหล่านี้มาจากไหน มีกระบวนการจัดสรรเงินกองทุนอย่างไร หาคำตอบได้ในรายการ “กทปส. ส่งต่อพลังหนุน ส่งทุนสร้างงานวิจัย” EP.3 : กทปส. ส่งต่อพลังหนุนส่งทุนสร้างสรรค์สังคมไทย Link : xx

#สำนักงานกสทช. #กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ #BTFP

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามรายละเอียดการยื่นขอรับทุน ได้ที่

Website : https://btfp.nbtc.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/BTFPNEWS

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=A13nPNfCkHY