อ.ต.ก. ส่งความสุขปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-26 ธ.ค.

อ.ต.ก. ส่งความสุขปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-26 ธ.ค.

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เชิญจับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากเกษตรกร ทั้งของกินของใช้ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าภายใต้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การันตีสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจาก อ.ต.ก. มาจำหน่ายในราคาที่คุ้มค่า โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ครั้งที่ 2 

พร้อมเปิด Open House ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ให้ประชาชนมา ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพ และรับของสมนาคุณฟรี สุขใจไปกับ อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 22-26  ธ.ค. นี้ เวลา 10.00-19.00 น. ณ บริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง 

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงได้มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย

โดยจัดตั้งเป็นศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ให้เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกร มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเจรจาธุรกิจ ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ส่งออก

รวมถึงเป็นจุดหมายของนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าภายใต้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง จาก อ.ต.ก. อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติ

โดยใช้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “การตลาดนำการผลิต” คัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพทำการตลาดผ่านช่องทาง Offline และ Online ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยภายในงานมีร้านค้าจากเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงกว่า 25 ร้านค้า ได้แก่

– กรมปศุสัตว์ จำหน่าย นมแพะอัดเม็ด นมแพะพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ตโฮมเมด ชีสนมแพะ วอฟเฟิลนมแพะ น้ำนมข้าวโพด

– สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำหน่าย น้ำมันงา น้ำมันรำข้าวสกัดเย็น กล้วยฮ๊อมหอม ผลไม้ฟรีซดราย กระเทียมดำ ลำไยอบแห้งสีทอง นมและเมล็ดมะคาเดเมีย กาแฟถ้ำสิงห์โรบัสต้า ข้าวซอยพร้อมทาน เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา

– กรมประมง จำหน่าย กะปิ กุ้งแห้ง กุ้งเสียบ ปลาข้าวสาร ปลาจิ้งจั้งอบกรอบ

– กรมวิชาการเกษตร กระเป๋า กระเช้า กระบุง เสื่อ ข้าวสังข์หยด แป้งสาคูต้น

– กรมหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม น้ำมัลเบอร์รี แยมมัลเบอร์รี กระเช้าส่งความสุข

– กรมพัฒนาที่ดิน จำหน่าย พืชผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง สาธิตเครื่องล้างผัก

– สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จำหน่าย พริกไทยจันทบุรี

– กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำหน่าย กุ้งแห้ง กุ้งขาวแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง

– ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อ.ต.ก. จำหน่าย ข้าวสาร พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปลาหางนกยูง

– กองธุรกิจข้าว จำหน่าย ข้าวสาร

– บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด จำหน่าย เนื้อวัวราคาพิเศษ ผัก ไข่อินทรีย์ และเบเกอรี่

– วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคล่อ จ.พิจิตร จำหน่าย ผลไม้อบแห้ง

– วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน จ.พังงา จำหน่าย ผลไม้ และธัญพืชอบแห้ง

– วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนแตงเมล่อนบ้านทุ่ง หมู่ 4 จ.สุพรรณบุรี จำหน่าย เมล่อนสด

– สวนขยันกิจ จ.ปราจีนบุรี จำหน่าย ส้ม ขนุน มะละกอ

– องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำหน่าย นมโคแท้ 100%

นอกจากนี้ ภายงานในยังมีบูธ จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้บริการแพลตฟอร์ม พร้อมสั่ง พร้อมส่ง อีกด้วย

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จึงขอเชิญชวนประชาชน ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพพรีเมียมแห่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ในงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ในครั้งที่ 2 พร้อมกิจกรรม Open House ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงแห่งใหม่ใจกลางเมือง และเป็นจุดมุ่งหมาย (Destination) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร การสาธิตผลิตภัณฑ์ การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม มินิคอนเสิร์ต และช่วงโปรโมชันจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อส่งความสุขไปยังเกษตรกร และประชาชน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ถนนกำแพงเพชร ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช  ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100095393588926

LINE Official Account : https://lin.ee/ufIaIO9

Google map : https://goo.gl/maps/657fa8xAuJAYYtZT9

Facebook

LINE Official Account