ทำความรู้จัก ประเภทของสินเชื่อ และวิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละประเภท

ทำความรู้จัก ประเภทของสินเชื่อ และวิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละประเภท

คงจะมีหลายๆ คนที่ยังไม่รู้จักว่า สินเชื่อคืออะไร และสินเชื่อมีกี่ประเภท รวมถึงตั้งคำถามว่า ทำไมสินเชื่อแต่ละประเภทถึงมีวิธีการคิดดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในบทความนี้เราจึงจะพาคุณมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้คุณสามารถขอสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการด้านการเงินของคุณได้

สินเชื่อคืออะไร? มีกี่ประเภท?

สินเชื่อ คือการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินนั้นไปใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรือตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด ซึ่งวงเงินที่ผู้กู้จะได้รับจะพิจารณาจากรายได้คร่าวๆ และระยะเวลาในการผ่อนชำระ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ โดยจะมีทั้งหมด 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ สินเชื่อที่แบ่งตามลักษณะผู้ขอ, สินเชื่อที่แบ่งตามระยะเวลา และสินเชื่อที่แบ่งตามหลักประกัน โดยแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อที่แบ่งตามลักษณะผู้ขอสินเชื่อ

สำหรับสินเชื่อที่แบ่งตามลักษณะของผู้ขอสินเชื่อ จะสามารถแบ่งย่อยออกมาได้อีก 3 ประเภท คือ สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อนิติบุคคล และสินเชื่อภาครัฐ

  • สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเพื่อการบริโภค เป็นการขอสินเชื่อเพื่อนำเงินก้อนไปใช้จ่ายยามจำเป็น โดยมีให้เลือกทั้งรูปแบบของบัตรเครดิต เงินสด และบัตรกดเงินสด
  • สินเชื่อนิติบุคคล หรือสินเชื่อเพื่อการลงทุน เป็นสินเชื่อสำหรับการประกอบธุรกิจ หรือดำเนินกิจการเพื่อการลงทุน รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่สินเชื่อประเภทนี้จะต้องใช้เวลาและเอกสารในการพิจารณาอนุมัติค่อนข้างมาก รวมถึงมีกระบวนการที่ซับซ้อน
  • สินเชื่อภาครัฐ หรือสินเชื่อประเภทสำหรับรัฐบาล ใช้ในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยงานนั้นๆ มีความจำเป็นต้องกู้เงิน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของพันธบัตรออมทรัพย์ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ

สินเชื่อมีกี่ประเภท

สินเชื่อแบ่งตามระยะเวลา

  • สินเชื่อระยะสั้น (Short-Term Loans) สินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ยืมไม่เกิน 1 ปี เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต
  • สินเชื่อระยะกลาง (Medium-Term Loans) สินเชื่อที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปถึง 5 ปี เช่น สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อระยะยาว (Long-Term Loans) สินเชื่อที่มีระยะเวลาชำระหนี้นานหลายปี และให้วงเงินที่สูงกว่าปกติ แต่จะมีระยะเวลาในการพิจารณาขอสินเชื่อนานกว่าประเภทอื่นๆ

สินเชื่อที่แบ่งตามหลักประกัน

  • สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินจำกัด และมีระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติไม่นาน โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ และความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ
  • สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นสินเชื่อที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายในอนาคต ซึ่งสิ่งที่นำมาค้ำประกันจะมีทั้งพันธบัตร เงินฝากในบัญชี โฉนดที่ดิน ทองคำ ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

สรุปเรื่องประเภทของสินเชื่อ

จากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่า สินเชื่อมีกี่ประเภท หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยด้านการเงินก็สามารถพิจารณาตามข้อมูลเหล่านี้ แล้วเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับตัวเอง รวมถึงศึกษาเงื่อนไข และวงเงินที่ได้รับการอนุมัติให้ดี เพื่อให้คุณได้เงินไปใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขการผ่อนชำระที่คุณสามารถรับได้