นาโอส ต่อยอด “NAOS CARE” สร้างระบบนิเวศผิวสู่สมดุลด้วย “ความรัก ความเข้าใจ และห่วงใย”

นาโอส ต่อยอดโปรเจ็กต์ “NAOS CARE” ผสาน “Product People Planet” เป็นหนึ่งเดียว มุ่งเสริมสร้างระบบนิเวศผิวสู่สมดุลด้วย “ความรัก ความเข้าใจ และห่วงใย”

เภสัชกรหญิงวัลภา รัตนชัยพิพัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด

เภสัชกรหญิงวัลภา รัตนชัยพิพัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า นาโอส (NAOS) ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปรนนิบัติผิวด้วยศาสตร์ ECOBIOLOGY เพื่อการดูแลผิวแบบองค์รวมจากประเทศฝรั่งเศส ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ NAOS CARE เพื่อให้สอดคล้องต่อปณิธานของบริษัท คือดำเนินธุรกิจด้วย ความรัก ความเข้าใจ และความห่วงใย ทั้งต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคมและโลกของเรา

นาโอส จึงไม่ได้เพียงแค่คำนึงถึงการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่านั้น หากยังต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นไปด้วย นาโอส ดำเนินธุรกิจตามหลัก 3P อันประกอบด้วย Product, People, Planet โดยในมิติของ Product (ผลิตภัณฑ์) นั้น นาโอสได้คิดค้นนวัตกรรมด้วยศาสตร์ที่เรียกว่า “ECOBIOLOGY” หรือ “ชีวนิเวศวิทยาของผิว” เพื่อการดูแลผิวอย่างสมบูรณ์แบบทั้งการดูแลสุขภาพผิวให้แข็งแรง การส่งเสริมความงามอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (Health, Beauty, Well-being) ปกป้องระบบการทำงานของผิว

สนับสนุนให้เกิดสมดุลแก่ระบบนิเวศของผิว เพื่อให้องค์ประกอบที่หลากหลาย อาทิ เซลล์ผิว เอนไซม์ ฮอร์โมน หลอดเลือด เส้นประสาท ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยแบรนด์สกินแคร์ของ NAOS ภายใต้แนวคิดดังกล่าวในปัจจุบันประกอบด้วย BIODERMA, INSTITUT ESTHEDERM และ ETAT PUR

นอกจากนี้ การที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย นาโอส จึงได้ริเริ่มโปรเจ็กต์ NAOS AGING SCIENCE ขึ้น เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมชะลอวัยที่ออกฤทธิ์อย่างตรงจุดปัญหาผิว โดยร่วมมือกับ Miroslav Radman ศาสตราจารย์นักชีวพันธุศาสตร์ ผู้ก่อตั้งสถาบัน MEDITERRANEA INSTITUTE FOR LIFE SCIENCES (MedILS) ประเทศโครเอเชีย สถาบันวิจัยนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นงานวิจัยศึกษากระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอในร่างกายลึกถึงระดับโมเลกุล

จากผลงานวิจัยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี นำมาสู่ความรู้ล่าสุดเพื่อการชะลอวัยของผิว ด้วยการปกป้องโปรทีโอมในผิว และนำมาซึ่งการคิดค้นเทคโนโลยีชะลอสัญญาณแห่งวัยในทุกๆ กระบวนการของผิวหนัง

เกี่ยวกับ NAOS

นาโอส (NAOS) บริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1978 โดย ฌอง โนเอล โทเรล (Jean-Noël Thorel) เภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบองค์รวม ด้วยวิสัยทัศน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตและพันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีปณิธานที่จะส่งเสริมให้ผิวมีสุขภาพดีและแข็งแรง เสริมสร้างความงามและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้คนใน 48 ประเทศทั่วโลก

โดยมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของหลัก “ชีวนิเวศวิทยา” (Ecobiology) ที่ว่าผิวคือระบบนิเวศที่ประกอบด้วยเซลล์ สิ่งมีชีวิต เอนไซม์ และฮอร์โมนที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบกลมกลืนกับธรรมชาติ วิธีการดูแลผิวอันเป็นเอกลักษณ์ของนาโอส จึงให้ความสำคัญต่อการปกป้องสมดุลตามธรรมชาติของผิว โดยปราศจากการใช้สารกระตุ้นที่เกินจำเป็น

ด้วยความทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นาโอสจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสุขภาพผิวและโลกของเราต่อไป สำหรับ บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) เองนั้น ก็ขอให้คำมั่นในการนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวของประชาชนชาวไทย ร่วมกับดำเนินโครงการ NAOS CARE อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาพผิวดีแข็งแรงอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องชาวไทย ในราคาที่เข้าถึงได้