ทรู คอร์ป รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ องค์กรอินโนเวชันแห่งปี 2566

ทรู คอร์ป รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

องค์กรอินโนเวชันแห่งปี 2566

 

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม (ขวา) ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร ในฐานะองค์กรที่ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น สร้างคุณค่าอันชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายด้าน

ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมเสริมแกร่งศักยภาพนวัตกรไทย อันนำไปสู่การขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ เนื่องในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นวัตกรรม” เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ทรู คอร์ปอเรชั่น ก้าวเป็นเทเลคอม เทคคอมปานี ที่ล้ำหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งทรู ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเป็นครั้งที่ 3 โดยปีนี้ ได้รับรางวัลด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นการยืนยันความตั้งใจของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญด้านอินโนเวชันที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

โดยมุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมมาอย่างจริงจัง ตั้งแต่การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “CO-CREATION” ที่เข้มแข็ง สนับสนุนและสร้างนวัตกรทรูที่เปี่ยมด้วยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ สู่การนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

“หลังการรวมทรู-ดีแทค ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงเดินหน้านโยบายส่งเสริมด้านนวัตกรรมอย่างชัดเจน โดยภายในองค์กร มีนวัตกรทรูที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆ กว่า 680 ผลงาน คิดเป็นรายได้และลดต้นทุนให้บริษัทได้มากกว่า 4,000 ล้านบาท ขณะที่ภายนอกองค์กร ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและพันธมิตร สร้างสรรค์นวัตกรรมกว่า 100 ผลงาน รวมถึงร่วมมือกับสตาร์ตอัปกว่า 1,000 ทีม ทำให้ขณะนี้ ทรู มีนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งนำผลงานไปจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วกว่า 100 ผลงาน

และอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จ คือการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างตรงใจ รวมถึงนวัตกรรมเพื่อสังคม เช่น กลุ่มคนเปราะบางและการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงตั้งใจสานต่อความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยได้ตั้งเป้าหมายด้านนวัตกรรมภายในปี 2030 ที่ต้องการสร้างนวัตกรทรู 5,000 คน จัดให้มีทุนวิจัยพัฒนา 3% ของงบค่าใช้จ่าย เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการให้มีสัดส่วนต่อรายได้รวมบริษัท 15% และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้ 200 ผลงาน” นายจักรกฤษณ์ กล่าวสรุป

 

#องค์กรนวัตกรรม

#ทรูองค์กรแห่งนวัตกรรม

#trueinnovation