ธ.ก.ส. จำหน่ายสลากถุงทองวันแรก กระแสตอบรับพุ่ง ทำยอดรับฝากแล้วกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส. ฉลองก้าวสู่ปีที่ 58 เปิดจำหน่ายสลากถุงทองวันแรก กระแสตอบรับพุ่ง ทำยอดรับฝากแล้วกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการที่ ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง” ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารก้าวสู่ปีที่ 58 โดยเปิดรับฝากในวันนี้เป็นวันแรก หน่วยละ 2,000 บาท จำนวน 50 ล้านหน่วย แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ GA, GB, GC, GD และ GE หมวดละ 10 ล้านหน่วย วงเงินรับฝาก 100,000 ล้านบาท ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทำให้มียอดรับฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile แล้วจำนวน 2,650 ล้านบาท และยอดรับฝากผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร จำนวน 8,350 ล้านบาท

ธ.ก.ส. ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะนำเงินดังกล่าวไปสนับสนุนเกษตรกรในการลงทุนและการผลิตในภาคการเกษตร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศต่อไป ซึ่งสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง มีอายุการรับฝาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับเงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 35 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.875 ต่อปี

โดยรางวัลที่ 1 มีมูลค่าสูงถึง 60 ล้านบาท และยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่น ๆ ทุกเดือน คิดเป็นเงินรางวัลสูงสุด 77,650,000 บาทต่อเดือน รวมรางวัลต่องวดทั้งสิ้น 105,670 รางวัล จับรางวัล 24 ครั้ง ทุกวันที่ 16 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลในวันที่ 17 มกราคม โดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลในการฝากสลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ สำหรับผู้ฝากสลากที่ทำการฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จะได้รับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆ ซึ่งธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนของลูกค้าทันทีในวันถัดไปหลังจากวันออกรางวัลในแต่ละงวด

สามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และบริการ BAAC Connect การแจ้งเตือนผ่าน LINE Official : BAAC Family เมื่อมีเงินเข้า – ออกบัญชีเงินฝากและการถูกรางวัลสลาก รวมถึงกรณีสลากใกล้ครบอายุรับฝากอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555