เอส แอนด์ พี ครบรอบ 50 ปี มอบเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต พร้อมผู้มีอุปการคุณร่วมสมทบทุน แด่ศิริราชมูลนิธิ 1,500,000 บาท

เอส แอนด์ พี เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มอบเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล

พร้อมผู้มีอุปการคุณร่วมทำบุญสมทบทุน แด่ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 1,500,000 บาท

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี จัดคอนเสิร์ตการกุศล “S&P 50th Anniversary Happy Stories Continue…” เพื่อขอบคุณทุกความผูกพันที่มีให้กันเสมอมาตลอดระยะเวลา 50 ปี นำโดย คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยผู้มีอุปการคุณร่วมทำบุญสมทบทุนบริจาคเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบแด่ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 1,500,000 บาท โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ที่ 3 จากซ้าย) รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร รองคณบดีฝ่ายบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ และรักษาการรองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช (ที่ 2 จากซ้าย) รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ (ขวาสุด) และรศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ซ้ายสุด) ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้