ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.หัวเฉียว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันเบาหวานโลก

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันเบาหวานโลก World Diabetes Day 2023

🩺 เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่คนไทยป่วยกันมาก เป็น 1 ใน 10 ของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุด พบได้ในทุกช่วงวัย และยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี

▶️ ภายในงานมีเสวนาพิเศษเรื่อง เบาหวาน…รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน Know your risk Know your response โดยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม และเรื่อง ดูแลตัวเองอย่างไร…เพื่อชนะเบาหวาน โดยทีมสหวิชาชีพ

📍 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2  อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว

🛒 พร้อมรับสิทธิตรวจสุขภาพฟรีและของรางวัลภายในงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (เฉพาะผู้ลงทะเบียนจอง และได้รับข้อความ SMS ตอบรับเท่านั้น

✅ สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://bit.ly/48VwTW9 หรือผ่าน Facebook

และ Line@ โรงพยาบาลหัวเฉียว

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126