ฟาร์มเฮ้าส์ ซัพพอร์ต กิจกรรม SOOK Camp Kids D Together จัดโดย ศูนย์กิจการสร้างสุข สสส.

กิจกรรม กินดี สุขภาพดี สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์

ฟาร์มเฮ้าส์ ซัพพอร์ต กิจกรรม SOOK Camp Kids D Together จัดโดย ศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. ส่งเสริม ‘สามเหลี่ยมสมดุล : วิ่งเล่น กินดี นอนพอ’ เพื่อสุขภาวะที่ดีในวัยเด็ก

หลังจากเดินหน้าแคมเปญ ฟาร์มเฮ้าส์ กับ ฟาร์มสุข ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมกับการตั้งเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และยกระดับการสร้างคุณค่าองค์กรสู่สังคม ล่าสุด คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์”

ตอกย้ำความตั้งใจของแคมเปญด้วยการร่วมสนับสนุนโครงการ SOOK Camp Kids D Together เติมพลังสุขภาพดีรับปิดเทอม จัดโดย ศูนย์กิจการสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชน ผ่านแนวคิด “สามเหลี่ยมสมดุล : วิ่งเล่น กินดี นอนพอ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัย 7-12 ปี มีสุขภาวะที่ดี เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต มีพัฒนาการทางสุขภาพกายและใจ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี สาทร กทม.

คุณภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข สสส.
คุณภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข สสส.

คุณภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. เผยว่า การพัฒนาให้เยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือ การนอนหลับพักผ่อน การรับประทานอาหาร และการเล่นหรือขยับร่างกายที่เหมาะสม ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอม ทางศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. จึงจัดโครงการ SOOK Camp Kids D Together เติมพลังสุขภาพดีรับปิดเทอม

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน “สามเหลี่ยมสมดุล : วิ่งเล่น กินดี นอนพอ” เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก และเยาวชน เน้นถึงการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนรู้ การออกกำลังกาย การบำรุงเรื่องอาหาร และการพักผ่อนที่เพียงพอ รวมถึงพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills) และ ทักษะชีวิต (Life Skills)

พร้อมยังสร้างประสบการณ์เชิงบวกที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตจริงให้แก่น้องๆ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครได้รับเสียงตอบรับอย่างดี มีผู้ปกครองพาน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมเต็มทุกรอบ

สำหรับ SOOK Camp Kids D Together เติมพลังสุขภาพดีรับปิดเทอม จัดในรูปแบบ Day Camp 3 วัน (ไปเช้า-เย็นกลับ) มีทั้งหมด 3 รอบ รอบละ 3 วัน โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

“กินดี สุขภาพดี” การสร้างความเข้าใจหลักการโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย โดยได้รับการสนับสนุนขนมปัง อุปกรณ์การทำแซนด์วิช จากฟาร์มเฮ้าส์ ในกิจกรรม Cooking for Fun สร้างสรรค์เมนูโปรด กินดี ภูมิดี กับเมนูสุดสร้างสรรค์ ให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการทำแซนด์วิช

“ออกกำลังกายดี อารมณ์ดี เสริมพัฒนาการทั้งทางกายและอารมณ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้นเข้าจังหวะ กิจกรรม เล่นดี ทรงดี ฝึกการทรงตัวและกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงมากขึ้น และเปิดจินตนาการสร้างดินแดนในฝัน กับ “บล็อกไม้ต่อความคิด” กระตุ้นการเรียนรู้ จาก PlanToys

“นอนดี พัฒนาการดี” เรียนรู้การพักผ่อนที่มีคุณภาพ ผ่านกิจกรรม นอนดี ง่ายนิดเดียว สอนเคล็ดลับการนอนหลับ สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง และฝึกสมาธิ ยืดเหยียด ผ่อนคลายกับกิจกรรมโยคะหลับปุ๋ย

คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์”
คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์”

คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์” กล่าวว่า SOOK Camp Kids D Together เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางศูนย์กิจการสร้างสุขจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งตรงกับมิชชันของเราที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทย กินดี ชีวิตดี สุขภาพดี ในทุกมิติ ผ่านแคมเปญ “ฟาร์มสุข กับ ฟาร์มเฮ้าส์” ดังนั้น เราจึงให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่

โดยได้นำขนมปังฟาร์มเฮ้าส์แถวสีแดงและโฮลวีตพร้อมกับไส้แซนด์วิชต่างๆ อาทิ ไส้แฮม ไส้ทูน่า ไส้ปูอัด ผักสลัด มะเขือเทศ ฯลฯ พร้อมทีมเชฟและนักโภชนาการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้น้องๆ ได้ลงมือสร้างสรรค์เมนูอาหารเช้าอย่างแซนด์วิชในสไตล์ของตัวเอง

ทั้งนี้ หากมีโครงการดีๆ แบบนี้อีก ฟาร์มเฮ้าส์ยินดีสนับสนุนเต็มที่เพราะเชื่อว่า หากเด็กไทยสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ย่อมเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าการทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น นำไปสู่การเพิ่มดัชนีความสุขของคนในสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของจีดีพีของประเทศ

ติดตามกิจกรรมดีๆ จาก ฟาร์มเฮ้าส์ ได้ที่ https://www.facebook.com/FarmhouseThai

กิจกรรม กินดี สุขภาพดี สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์
กิจกรรม กินดี สุขภาพดี สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์
กิจกรรม กินดี สุขภาพดี สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์
กิจกรรม กินดี สุขภาพดี สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์
กิจกรรม กินดี สุขภาพดี สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์
กิจกรรม กินดี สุขภาพดี สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์
กิจกรรม กินดี สุขภาพดี สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์
กิจกรรม กินดี สุขภาพดี สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์
SOOK Camp Kids D Together
SOOK Camp Kids D Together
SOOK Camp Kids D Together
SOOK Camp Kids D Together
SOOK Camp Kids D Together
SOOK Camp Kids D Together