‘แอลเมทไทย’ ผู้นำด้านการผลิตจำหน่ายโครงอะลูมิเนียมสำหรับอาคารครบวงจร

'แอลเมทไทย'ผู้นำด้านการผลิตจำหน่ายโครงอลูมิเนียมสำหรับอาคารครบ
'แอลเมทไทย'ผู้นำด้านการผลิตจำหน่ายโครงอลูมิเนียมสำหรับอาคารครบ

‘แอลเมทไทย’ ในเครือ ‘กลุ่มบริษัทเกษม’ ผู้นำด้านการผลิต จำหน่ายโครงอะลูมิเนียมสำหรับอาคารครบวงจร กับกลยุทธ์สร้างกำไรโดยไม่ขยายกำลังการผลิต

กลุ่มบริษัทเกษม’ กลุ่มธุรกิจที่วางรากฐานสู่การเติบโตด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยมีท่านประธานเกษม ทวีสกุลชัย (คุณพ่อ) เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ซึ่งในขณะนั้นความต้องการงานด้านกระจกและอะลูมิเนียมเพื่อติดตั้งในตัวอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยยังเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากช่างผู้มีประสบการณ์ในการทำงานติดตั้ง

วิทูร ทวีสกุลชัย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเกษม และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอลเมทไทย จำกัด
วิทูร ทวีสกุลชัย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเกษม และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอลเมทไทย จำกัด

คุณวิทูร ทวีสกุลชัย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเกษม และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอลเมทไทย จำกัด “คุณพ่อเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจการทำงาน และความซื่อสัตย์จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในแวดวงธุรกิจกระจก ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ชื่อ บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด ที่ก่อตั้งเป็นบริษัทแรก และต่อมาสามารถขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งสายงานการผลิต การจัดจำหน่ายและการบริการแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ กลุ่มบริษัทเกษม ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเครือ ดังนี้

บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด ผู้นำการติดตั้งผนังกระจก และแผ่นคอมโพสิตสำหรับอาคาร พร้อมชุดประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม ฝีมือมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด ผู้ผลิตกระจกนิรภัย ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวไทยกับชาวเยอรมัน มีสายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระจกเทมเปอร์ กระจกลามิเนต และกระจกอินซูเลท ควบคุมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรมกระจกทั้งภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ รวมทั้งยุโรป ภายใต้การรับรองมาตรฐาน มอก. DIN1286, ANSIZ97.1 ISO9001, ISO/TS16949

บริษัท กลุ่มเกษมการค้า จำกัด ผู้แทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจกไทยอาซาฮี เส้นหน้าตัดอะลูมิเนียม แผ่นยิปซัม และอุปกรณ์งานติดตั้งกระจก-โครงอะลูมิเนียม รองรับความต้องการลูกค้าปัจจุบันมี 19 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัท แอลเมทไทย จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตเส้นหน้าตัดอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน มากว่า 40 ปี มีความสามารถในการผลิตเส้นหน้าตัดอะลูมิเนียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และระบบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ IATF 16949 สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท แคสแคล จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตประกอบผนังกระจก (Curtain Wall) และสายการผลิตชุดประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมมีสถานีทดสอบแผงอะลูมิเนียมสำหรับผนังกระจก ที่ได้มาตรฐานสากล ISO 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งผนังกระจก (facade) สำหรับอาคารสูง และระบบประตู หน้าต่างเพื่อกลุ่มลูกค้าชั้นสูง ด้วยทีมงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ ผลงานมากมายเป็นที่ยอมรับของบรรดาสถาปนิก และเจ้าของอาคาร

บริษัท กลาสเดค จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตกระจกลวดลายพร้อมติดตั้งสำหรับการตกแต่งที่อยู่อาศัย สำนักงานที่รักงานศิลป์ประเภท STAINED GLASS, SAND BLASTING เป็นต้น ด้วยทีมงานฝีมืออันประณีต”

ขึ้นแท่นผู้นำอุตสาหกรรมงานด้านกระจกและอะลูมิเนียม “ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่จำนวนมากในตลาดอุตสาหกรรมด้านกระจกและอะลูมิเนียม ทำให้มีการแข่งขันที่สูงและรุนแรง แต่ด้วยกลุ่มบริษัทเกษม อาศัยศักยภาพความพร้อมของบริษัทในเครือและความสามารถในการบริหารงาน ตลอดทั้งวิสัยทัศน์ที่สืบทอดมาจากคุณพ่อ ทำให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัทเกษมมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในปัจจุบันได้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทเกษมได้เป็นผู้นำธุรกิจงานด้านกระจกและอะลูมิเนียม”

สำหรับทิศทางธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทเกษม จะมุ่งไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับการประหยัดพลังงาน (Save Energy) ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์แห่งอนาคตมากยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานโซลาร์เซลล์ รวมถึงกระจกที่มีคุณสมบัติกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ สิ่งเหล่านี้กลุ่มบริษัทเกษมให้ความสำคัญและวางนโยบายทำการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์สร้างกำไรโดยไม่ขยายกำลังการผลิต “การสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจว่าไม่ใช่แค่คิดแต่การขยายกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่มีความผันผวน ตลอดจนค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ขณะเดียวกัน บริษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้น สถานการณ์เช่นนี้ จึงได้นำกลยุทธ์การลดต้นทุนมาปรับใช้กับบริษัท แอลเมทไทย จำกัด ทั้งการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกะวัตต์ จะช่วยให้โรงงานลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 3-4 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติการลงทุนจาก BOI รวมทั้งแผนการเตรียมเปลี่ยนเตาหลอดอะลูมิเนียมเพื่อลดการใช้แก๊สเชื้อเพลิง และการจัดสรรเวลาการทำงานของพนักงานให้มีความเหมาะสมเพื่อการใช้พลังงาน

การต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจครอบครัว สำหรับคุณวิทูร ทวีสกุลชัย ในฐานะทายาทธุรกิจที่ต้องสืบทอดกิจการที่คุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้ง นับเป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้ กลุ่มบริษัทเกษม ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขยายการเติบโตไปในธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน หรือการร่วมพัฒนาธุรกิจกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สำคัญคือ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันต่อเทรนด์โลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่นำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สามารถติดตามอ่านเรื่องราวดีๆ รวมไปถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะช่วยให้ข้อคิด แนวคิด และเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ที่ www.Bangkokbanksme.com

รู้จักแอลเมท ไทยและ ‘กลุ่มบริษัทเกษม’ ได้ที่

http://www.almet.co.th/web/index.php

https://www.kgtth.com/products/contact_us.php?lang=th