ชป. เคียงข้างประชาชน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ชป. เคียงข้างประชาชน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

กรมชลประทาน เดินหน้าติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ

🚧 จังหวัดอ่างทอง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่หมู่ 3 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ

🚧 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี

🚧 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่หมู่ 6 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา