10 องค์กรรัฐ-เอกชนจับมือเซเว่นฯ มอบรางวัล 7 Innovation Awards 2023 ปีที่ 10 

10 องค์กรรัฐ-เอกชนจับมือเซเว่นฯ มอบรางวัล 7 Innovation Awards 2023 ปีที่ 10 
10 องค์กรรัฐ-เอกชนจับมือเซเว่นฯ มอบรางวัล 7 Innovation Awards 2023 ปีที่ 10 

10 องค์กรรัฐ-เอกชนจับมือเซเว่นฯ มอบรางวัล 7 Innovation Awards 2023 ปีที่ 10 หนุนนวัตกรรม SMEs ไทยสร้างพลังเปลี่ยนโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ ได้แก่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

จัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023 เพื่อสะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2023 (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

สำหรับ งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023 ยังคงถูกจัดภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ตอัปไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ

โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2023 รวม 182 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 33 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 19 รางวัล และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 14 รางวัล

โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลายได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง All Online, 7 Delivery ในแอปพลิเคชัน 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ตอัปไทย สอดคล้องกับ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่  1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ตามแนวทางของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

สำหรับ งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023 และการประกาศผลรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2023 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการมอบรางวัลด้านสังคม และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลด้านเศรษฐกิจ 

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตัดสินรางวัล 7 Innovation Awards และผู้บริหารองค์กรคู่ความร่วมมือ ร่วมแสดงทรรศนะในวาระ “หนึ่งทศวรรษ Thailand Synergy ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” อีกทั้งภายในงานยังมีบูธแสดงผลงานนวัตกรรมจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลในอดีตและปัจจุบันรวม 90 บูธ โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https//www.7innovationawards.com และสามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/7innovationawards

ผลงานและบริษัทที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ประกอบด้วย

รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ จำนวน 19 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

1. นิ่มนิ่ม เส้นไข่ขาวพร้อมทาน บริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล

1. CIRA Core Automation and Technology  บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

2. Tasted Better แป้งเสริมอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล

1. สเปรย์ดับเพลิง เฟลมเมกซ์ (FLAMEX) บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

2. Tiger Cash Box ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยง สมาร์ท บิส

รางวัล Inventor Awards (สุดยอดนักประดิษฐ์) จำนวน 5 รางวัล

1. Jello Boom ขนมเจลลี่บุกสอดไส้น้ำผลไม้ บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด

2. Orga Organic Pet แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงจากสารสกัดผลไม้ไทย บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์ จำกัด

3. VFlow ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงหลอดเลือด บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด

4. MR.Zen เฟรนช์ฟรายด์จากถั่วเขียวทอง บริษัท สไมล์ฟาร์ม ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

5. Vincent’s เซรั่มเวชสำอางโพรไบโอติก  บริษัท พาริช สกิน จำกัด

รางวัล Creator Awards จำนวน 9 รางวัล

1. Durrianar สกินแคร์สารสกัดจากยอดอ่อนและดอกทุเรียน บริษัท ทิพย์สุรัตน์ จำกัด

2. MoveMax Smart Logistics แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งสินค้าแบบครบวงจร บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด

3. iCube ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไอคิวบ์ จำกัด

4. แผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากข้าว บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด

5. SmartTerra สวนตู้ระบบนิเวศอัจฉริยะ บริษัท ฉลาด อินโนเวชั่น จำกัด

6. UVC Matrix หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติฆ่าเชื้อด้วยลำแสงยูวีซี บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด

7. ถั่วลายเสือพร้อมรับประทาน ตราเคซี บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

8. C-Shortz คอลลาเจนพร้อมดื่ม บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด

9. ห่อหมกพุดดิ้ง ตราแม่ประไพ บริษัท เอช.พี.เฮลธี โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 14 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

1. Vulcan แพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการเป็นผู้ฝึกสอน AI บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล

1. Advanced GreenFarm ระบบเพาะเลี้ยงวูฟเฟีย บริษัท แอดวานซ์กรีนฟาร์ม จำกัด

2. ฟางไทย เยื่อฟางข้าวและบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปจากเยื่อฟางข้าวอินทรีย์ บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล

1. M-zlex นวัตกรรมการผลิตน้ำเชื้อโคแยกเพศ บริษัท สยามโนวาส จำกัด

2. โอวาโด น้ำมันอะโวกาโดซอฟต์เจล บริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัด

รางวัล Inventor Awards (สุดยอดนักประดิษฐ์) จำนวน 5 รางวัล

1. โมเดลธุรกิจแปรรูปกล้วยน้ำว้าเพื่อชุมชน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว

2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มมะปี๊ด แบรนด์แรบบิทจันท์ บริษัท แรบบิทจันท์ จำกัด

3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบา แบรนด์แม่ทม บริษัท แม่ทมของอร่อย จำกัด

4. Plastic Value Added เครื่องกำจัดขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน บริษัท ซินฮวดเฮง นวัตกรรม จำกัด

5. Oryzwel ผลิตภัณฑ์นมข้าวข้นหวานจากข้าวและธัญพืช บริษัท อิมฟู้ดครีเอชั่น จำกัด

รางวัล Creator Awards จำนวน 4 รางวัล

1. Recycle Day แพลตฟอร์มระบบจัดการขยะแบบครบวงจร บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด

2. Yorice สาเกหวานจากข้าวไทย บริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด

3. Anatani นมถั่วแระญี่ปุ่น บริษัท อะนาตานิ จำกัด

4. Vocoa โกโก้ไทยใส่ใจสุขภาพ บริษัท อมิวสโก้ ไบโอเทค จำกัด