หอการค้าไทย ร่วมกับ YEC สมุทรสงคราม ปลุกพลังเศรษฐกิจหมุนเวียน SMEs

หอการค้าไทย ร่วมกับ YEC สมุทรสงคราม ปลุกพลังเศรษฐกิจหมุนเวียน SMEs

เครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมตอบโจทย์ความยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ภูมิภาคเข้าร่วมหลักสูตร LET’S GROW CIRCULAR โดยสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ ม.หอการค้าไทย เริ่มนำร่องในภาคกลางกับ YEC และเครือข่ายหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค (CE Academy) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดสมุทรสงคราม และ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG)

จัดอบรมเศรษฐกิจหมุนเวียนหลักสูตร LET’S GROW CIRCULAR Workshop มุ่งสร้างคุณค่าและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ SMEs หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ BCG – เศรษฐกิจหมุนเวียน – สังคมคาร์บอนต่ำ กับ โอกาสของ SMEs” โดยมี คุณอุทัย ดำรงธรรม ประธานหอการค้าจังหวัด เป็นประธาน คุณทสม์ เจริญช่าง ประธาน YEC จังหวัดสมุทรสงคราม และ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการสถาบัน CE Academy

กิจกรรม LET’S GROW CIRCULAR ครั้งนี้เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจหมนเวียน 1 วันเต็ม สำหรับผู้ประกอบการในเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้เรียนรู้ความท้าทายในกระบวนการทางธุรกิจ ค้นหาโอกาส และแผนภาพการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ SMEs ได้เข้าใจและสามารถปรับตัวด้วยนวัตกรรมทางทรัพยากรและการจัดการของเสียในสถานประกอบการของตนเอง โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจที่ยั่งยืน อาทิ รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธ์ และ ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม

องศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการสถาบัน CE Academy เปิดเผยว่า “หลักสูตร LET’S GROW CIRCULAR มุ่งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ 70-20-10 คือ เป็นเวิร์กช็อปที่ยึดโยงกับการลงมือคิดและทำให้ได้จริงบนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นให้ผู้เข้าอบรมนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ได้จริงในสถานประกอบการของตนเอง

โดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking เปิดโอกาสให้ SMEs ได้พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิธีการหรือผลผลิตใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว โครงการนำร่อง 2 จังหวัดในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 มีเป้าหมายการจัดอบรมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC กับหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี

ผู้เข้าอบรมจะมีการรวมทีมเป็นกลุ่มๆ เพื่อเรียนรู้ความท้าทายภายในกระบวนการผลิต สามารถประยุกต์วิธีการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาโอกาส นำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นทางออกเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจได้ โดยเกิดมูลค่าเพิ่ม และยังต่อยอดเป็นคุณค่าที่เติบโตได้ในระยะยาว”

“นอกจากโครงการนำร่อง 2 จังหวัดในช่วงกลางปีนี้แล้ว ในระยะต่อไป ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2566 และ 2567 ทางสถาบัน CE Academy มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้วางแผนขยายขอบเขตดำเนินการหลักสูตร LET’S GROW CIRCULAR โดยร่วมมือกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย เพื่อให้บริการจัดอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแบบสัญจรไปตามจังหวัดในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนสมาชิกของหอการค้าทั่วประเทศและเครือข่าย SMEs ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมรับมือกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน” ู้อำนวยการสถาบัน CE Academy กล่าวทิ้งท้าย