ธ.ก.ส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี รับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี รับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี

 

ธ.ก.ส. เปิดโครงการ “เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี” ระยะเวลา 3 ปี รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 3% ต่อปี เฉลี่ยสูงสุด 1.85% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท วงเงินรับฝากสูงสุด 10 ล้านบาท เริ่มเปิดรับฝาก 3-31 กรกฎาคม 2566

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี” สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินฝากสมุดเล่มแดงกับ ธ.ก.ส. ในปัจจุบัน ระยะเวลารับฝาก 3 ปี (3 กรกฎาคม 2566 – 2 กรกฎาคม 2569) พร้อมรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามระดับเงินฝาก สูงสุดร้อยละ 3 ต่อปี เฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 1.85 ต่อปี กำหนดฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาท จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบัญชี ต่อราย

แบ่งอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามระดับเงินฝาก ได้แก่ ระดับเงินฝาก 100,000-500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ร้อยละ 1.00 ปีที่ 2 ร้อยละ 1.25 และปีที่ 3 ร้อยละ 3 เฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.75 ระดับเงินฝาก 500,000.01-1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ร้อยละ 1.10 ปีที่ 2 ร้อยละ 1.30 และปีที่ 3 ร้อยละ 3.00 เฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.80 และระดับเงินฝาก 1,000,000.01-10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ร้อยละ 1.15 ปีที่ 2 ร้อยละ 1.40 และปีที่ 3 ร้อยละ 3.00 เฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.85

โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (คู่โอน) โดยตรง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถถอนต้นเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง โดยธนาคารไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินและสามารถทำธุรกรรมได้ที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสาขา เพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 3-31 กรกฎาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารจะปิดรับฝาก และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการลูกค้า 1593 ในวันและเวลาทำการ และ Call Center 02 555 0555 ตลอด 24 ชั่วโมง