รมว.คลัง เยี่ยมชมงานก้องกาแฟและก้องวัลเลย์ จังหวัดระนอง

รมว.คลัง เยี่ยมชมงานก้องกาแฟและก้องวัลเลย์ จังหวัดระนอง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานก้องกาแฟของคุณสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปกาแฟ มีการรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายได้เอง ทำให้เกษตรกรมีรายได้และกาแฟที่ได้มีคุณภาพสูง

โดยทางคุณสุพจน์ได้นำเมล็ดกาแฟมาคัด คั่ว บด และใส่บรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ความโดดเด่นของกาแฟก้องวัลเลย์คือ การทำกาแฟด้วยกรรมวิธีโบราณ ตั้งแต่การปลูก เก็บเมล็ด ตาก บ่ม คั่วมือในกระทะและบดด้วยมือ ทำให้สามารถรักษากลิ่นหอมและรสชาติหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟโรบัสต้าไว้ได้อย่างดี

นอกจากนี้ ยังเยี่ยมชมก้องวัลเลย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เปิดเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร และโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนและเยี่ยมชมธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้ลักษณะของเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ การคั่วการบดเมล็ดกาแฟ และวิธีการชงกาแฟในแบบต่างๆ อีกด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566