ธ.ก.ส. เชิญ ชม ชิม ช้อป ของดีมีคุณภาพ ในงาน ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน

ธ.ก.ส. เชิญ ชม ชิม ช้อป ของดีมีคุณภาพ ในงาน ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน

ธ.ก.ส. เปิดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 70 ร้านค้า หนุนสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและรายได้แก่เกษตรกร

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดงาน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

เพื่อเปิดประสบการณ์ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อและชมสินค้าที่หลากหลายจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และยังเป็นการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร

โดยในครั้งนี้ มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 70 บูธ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค อาทิ ผักผลไม้สดปลอดสารพิษตามฤดูกาล ขนมไทย ข้าวหอมมะลิ ข้าวพื้นเมืองที่อุดมไปด้วยวิตามิน สินค้าแปรรูป ทั้งอาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป และพืชสมุนไพร เครื่องแกงสำเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องประดับ สินค้าตกแต่ง ผ้าทอและผ้าไหมพื้นเมือง เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วม ชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีที่ส่งตรงจากฟาร์มเกษตรกรในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน