ยูโอบี เปิดตัว Womenpreneur เสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยูโอบี เปิดตัว Womenpreneur เสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิง สู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Womenpreneur สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิง 150 ราย เข้าถึงโปรแกรม ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล ด้วยข้อมูลความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการโดย เดอะฟินแล็บ ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) O2O Forum และ Reporter Journey ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

โครงการ Womenpreneur : Tech and Sustainability เป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารยูโอบี มุ่งมั่นส่งเสริมผู้ประกอบการหญิง ด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดความยั่งยืนในการสร้างธุรกิจ มีหลักสูตรระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย การจัดเวิร์กช็อปโดยวิทยากรผู้ชำนาญการที่จะให้คำแนะนำเชิงลึก ยกระดับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการขยายตัวของธุรกิจ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหญิงจะได้รับผลประโยชน์จากการพบปะเครือข่ายผู้ประกอบการ (Networking Session) ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท สำหรับค่าบริหารแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ จาก TellScore หนึ่งในเอเยนซีและแพลตฟอร์มชั้นนำด้านอินฟลูเอนเซอร์

ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระบุว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ MSMEs ในประเทศไทยกว่า 3 ล้านรายส่วนใหญ่นำโดยผู้หญิง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้จะพยายามปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจ MSMEs ที่นำโดยผู้หญิง ยังต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญ อาทิ การขาดทักษะด้านดิจิทัล การตลาดออนไลน์และการทำคอนเทนต์ การเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจ และปัญหาด้านสภาพจิตใจ

คุณสิรินันท์ จิรดิลก ผู้อำนวยการอาวุโส Digital Engagement and FinTech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า ในประเทศไทยเราพบว่า ผู้ประกอบการหญิงมีความก้าวหน้าทางธุรกิจมากขึ้นแม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะไม่เอื้ออำนวย โครงการ Womenpreneur จะช่วยสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่นำโดยผู้หญิง

เพื่อเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ นอกจากนี้ พวกเขาจะได้เข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้พวกเขาผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าสู่การทำธุรกิจ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์องค์กรและธุรกิจของพวกเขาว่าสามารถเติบโตได้ในอนาคต และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้

คุณวัชรินทร์ วิทยวีระศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai-BISPA)

คุณวัชรินทร์ วิทยวีระศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai-BISPA) กล่าวว่า เรามีภารกิจร่วมกับ O2O Forum ในการสร้างคอมมูนิตี้ธุรกิจดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเจ้าของธุรกิจ SMEs กว่า 60,000 ราย ที่กำลังสนใจสร้างธุรกิจดิจิทัลเป็นของตัวเอง และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐเพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยในจำนวนนี้มีธุรกิจที่มีสุภาพสตรีเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกว่า 40,000 ราย

“เรามองเห็นความท้าทายสำคัญของผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจดิจิทัล และอีคอมเมิร์ซ คือ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ และทีมงานที่มีความสามารถในการทำงานเชิงดิจิทัล เพื่อทำให้การสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นั้นง่ายขึ้น”

“เราเชื่อว่าสิ่งที่สุภาพสตรีเจ้าของธุรกิจต้องการมากที่สุด คือ การทำตลาดออนไลน์ การพัฒนาโมเดลธุรกิจดิจิทัลเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทุนจากภาครัฐในการพัฒนาระบบดิจิทัลให้มีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น โครงการ Womenpreneur : Tech and Sustainability โดยธนาคารยูโอบี, The FinLab Thailand, Thai-BISPA, O2O Forum และ REPORTER JOURNEY จัดขึ้นร่วมกันนี้ จะเป็นขุมกำลังสำคัญในการสร้างธุรกิจดิจิทัลของสุภาพสตรีให้แข็งแรง”

คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า โลกอนาคตมุ่งหน้าสู่ดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ บล็อกเชน เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส และอีกมากมาย ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจหญิง ต้องให้ความสำคัญกับเทรนด์ธุรกิจโลก

คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ

เพื่อนำเทคโนโลยีไปปรับใช้และต่อยอดองค์กร ซึ่งหลักสูตร Womenpreneur : Tech and Sustainability โดยธนาคารยูโอบี และ The FinLab จะเป็นคำตอบ และช่วยสนับสนุนธุรกิจที่นำโดยพลังหญิงเก่ง ให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรไปสู่โลกเทคโนโลยีอนาคตได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณอลิสรา ศิวยาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ กล่าวว่า “ความยั่งยืนคือการทำธุรกิจบนความสมดุลของการบริหารธุรกิจให้มีผลกำไร ควบคู่ไปกับการเกื้อกูลผู้คน ตั้งแต่พนักงาน คู่ค้าและชุมชน ในวิถีการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ลูกค้าพร้อมมากที่จะสนับสนุนแบรนด์ที่ทำดี ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นลงมือทำ”

คุณอลิสรา ศิวยาธร

“การเข้ามาเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ต้องต่อสู้กับใจตัวเอง ที่ต้องปรับความคิดให้ตรงและตัดสินใจร่วมกันกับครอบครัว ทำให้ช่วงโควิดผ่านไปได้อย่างราบรื่น ในส่วนของการบริหารที่แตกต่างจากรุ่นที่ 1-2 ได้มีการนำเครื่องมือมาใช้ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น โดยใช้เครื่องมือสำเร็จรูปวัดค่าความสุขของพนักงาน ให้จับต้องได้โดยมีการวัดค่าดัชนีความสุขในทุกๆ ปี”

โครงการ Womenpreneur : Tech and Sustainability เปิดรับผู้ประกอบการหญิงที่มีแนวคิดเปิดกว้าง พร้อมปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี และพร้อมลงทุนในด้านเครื่องมือดิจิทัล รวมถึงสามารถสละเวลาเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ผู้ประกอบการหญิงที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.facebook.com/uob.th หรือ https://thefinlab.com/th/thailand จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย