ไทยเวียตเจ็ท รับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ฟื้นการท่องเที่ยว ไทย-เวียดนาม

ไทยเวียตเจ็ท ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิ-ดานัง ฟื้นการท่องเที่ยว ไทย-เวียดนาม

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ตอบรับการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศในประเทศเวียดนาม กลับมาให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – ดานัง ภายหลังหยุดให้บริการกว่า 2 ปีระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โดยจัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ VZ960 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ด้วยอุโมงค์น้ำ การแสดงเชิดสิงโต และการแสดงพิเศษ ชุด “Da Nang-Summer Destinations” สื่อถึงพลังและความสดใสของเมืองดานังที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า สายการบินไทยเวียตเจ็ทเป็นสายการบินหนึ่งเดียวที่ให้บริการเชิงพาณิชย์เชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นด้วยการกลับมาให้บริการเส้นทางบินตรงระหว่าง กรุงเทพฯ และ ดานัง มอบตัวเลือกการเดินทางที่มากขึ้นแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวเวียดนาม รวมถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสู่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียน

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท

ซึ่งมั่นใจว่า การกลับมาให้บริการเที่ยวบินเชื่อมระหว่าง 2 เมืองจะมีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงการฟื้นฟูของเศรษฐกิจในภาพรวม พร้อมเน้นย้ำความเป็นผู้นำตลาดการบินของไทยเวียตเจ็ททั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ในช่วงแรกของการกลับมาให้บริการ เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ดานัง จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ตามตารางบินต่อไปนี้ และจะปรับเพิ่มความถี่ตามความต้องการของตลาดในอนาคต

หมายเลขเที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออกเดินทาง เดินทางถึง
VZ960 กรุงเทพฯ ดานัง 10:50 12:30
VZ961 ดานัง กรุงเทพฯ 13:15 14:55

 

นอกจากการกลับมาให้บริการเส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ดานัง สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับ เวียตเจ็ท กรุ๊ป  ปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบิน ในเส้นทางบิน กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ สูงสุดสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน มอบตัวเลือกการเดินทางที่มากขึ้นแก่ผู้โดยสาร พร้อมกันนี้ สายการบินฯ วางแผนขยายเครือข่ายเส้นทางบินไปยังหลากหลายปลายทางในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิ เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน เป็นต้น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามได้รับการผ่อนปรนให้แสดงเพียง

1. เอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบ โดยสามารถใช้ได้ทั้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสแบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Rapid Test) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

2. ประกันสุขภาพหรือประกันเดินทางต่างประเทศที่ครอบคลุมการรักษาโรคไวรัสโควิด-19 วงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 332,835 บาท)

3. ข้อมูลสุขภาพผู้เดินทาง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ tokhaiyte.vn ก่อนเดินทางถึงประเทศเวียดนาม

4. ติดตั้งแอพพลิเคชั่น PC-Covid เมื่อเดินทางถึงประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารแสดงประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 และไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศเวียดนาม

ในฐานะ สายการบินโลว์คอสต์ที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งปี 2563 จากนิตยสาร โกลบอล บิสซิเนส เอาท์ลุค กรุงลอนดอน สายการบินไทยเวียตเจ็ทเดินหน้าขยายเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เตรียมความพร้อมกลับมาให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศ ด้วยอากาศยานที่ทันสมัยและราคาบัตรโดยสารที่เข้าถึงง่าย มอบประสบการณ์การเดินทางด้วยความปลอดภัยสูงสุด ควบคู่กับความสนุกสนานและเป็นมิตร

ทั้งนี้ เพื่อประสบการณ์การเดินทางไร้กังวล ผู้โดยสารกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าเมือง อาทิ หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นลบแบบ RT-PCR และการกักกันเพื่อเฝ้าระวังอาการเริ่มป่วยภายในที่พัก