สาระ ล่ำซำ คว้ารางวัล Best Life Insurance CEO – Sara Lamsam Thailand 2021

สาระ ล่ำซำ คว้ารางวัล Best Life Insurance CEO – Sara Lamsam Thailand 2021 จาก International Finance Magazine ประเทศอังกฤษ

นายสาระ ลํ่าซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Life Insurance CEO – Sara Lamsam Thailand 2021 จากการประกวด International Finance Awards 2021 จัดโดย International Finance Magazine จากประเทศอังกฤษ

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านบริหารงานการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนายสาระ ล่ำซำ ถือเป็นผู้บริหารเพียงรายเดียวจากธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแห่งภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่