EXIM BANK ผุด ตู้ EXIM 1 ปันสุข เยียวยาประชาชนรายได้น้อย เขตพญาไท

EXIM BANK ผุด ตู้ EXIM 1 ปันสุข เยียวยาประชาชนรายได้น้อย เขตพญาไท

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดโครงการ “ตู้ EXIM 1 ปันสุข” ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” โดยจัดให้มีตู้อาหารแห้งที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารและเพื่อนพนักงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนพญาไท ณ ด้านหน้าและด้านหลัง EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564