เรื่องที่นักการตลาดต้องรู้ จ้างเอเยนซี่โฆษณา ดีอย่างไร

เรื่องที่นักการตลาดต้องรู้ จ้างเอเจนซี่โฆษณา ดีอย่างไร
เรื่องที่นักการตลาดต้องรู้ จ้างเอเจนซี่โฆษณา ดีอย่างไร

เรื่องที่นักการตลาดต้องรู้ จ้างเอเยนซี่โฆษณา ดีอย่างไร 

หนึ่งเรื่องในแวดวงการตลาด และเป็นตัวช่วยสำคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องไม้เครื่องมือประเภทต่างๆ ก็คือ เอเยนซี่โฆษณา ผู้ให้บริการด้านโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นทั้งนักผลิต นักสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานงานด้วยในหลายๆ ครั้ง ข้อดีของการจ้างเอเยนซี่โฆษณามีมากมายหลากหลาย สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มืออาชีพ

อย่างแรกเลยก็คือความเป็นมืออาชีพ หรือความเชี่ยวชาญด้านงานโฆษณา ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเอเยนซี่ย่อมมีความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะเจาะจง จริงอยู่ที่หลายแบรนด์สามารถทำสื่อโฆษณาเองได้ แต่หลายครั้งการพึ่งพาเอเยนซี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า โดยเฉพาะในแง่ของความเชี่ยวชาญ เพราะเอเยนซี่โฆษณามักรวบรวมเอาไว้ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถด้านการโฆษณาโดยเฉพาะ ตั้งแต่ผลิตสื่อ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการกระจายสื่อ สถิติในการสร้างการรับรู้ และอื่นๆ ข้อมูลเชิงลึกมากมาย ที่เอเยนซี่สามารถหามาให้แบรนด์หรือวิเคราะห์ออกมาได้

2. Connection

เอเยนซี่โฆษณา มักต้องดีลกับช่องทางการสื่อสารหลากหลาย และนั่นทำให้บริษัทเอเยนซี่ค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของ Connection ไม่เพียงแต่ช่องทางการสื่อสารเท่านั้น แต่ในด้านอื่นๆ อย่างเช่น สถานที่จัดงาน (กรณีโฆษณาด้วยงานอีเว้นต์) สถานที่ถ่ายทำ หรืออื่นๆ ที่เอเยนซี่โฆษณามี Connection ที่ค่อนข้างแข็งแรง ทำให้มีตัวเลือกมาก สามารถบริหารจัดการงบได้อย่างยืดหยุ่นกว่าการที่แบรนด์จะลงมาทำโฆษณาด้วยตัวเอง ถือเป็นข้อดีอีกหนึ่งประการที่แบรนด์ต่างๆ ควรรู้

3. ประหยัดเวลา

การจ้างเอเยนซี่โฆษณา ช่วยให้แบรนด์ประหยัดเวลาในการจัดทำสื่อโฆษณา และสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่าได้ การผลิตสื่อโฆษณาความจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นที่แบรนด์จะต้องลงมาทำเอง เพราะแบรนด์มีภารกิจอีกมากมายที่ต้องทำ หากคิดจะทำสื่อเองต้องเกณฑ์บุคลากรส่วนหนึ่งมารับผิดชอบ โดยที่งานหลักจะต้องชะงักไปก่อน Flow การทำงานอาจสะดุด ตรงกันข้ามถ้าหากจ้างเอเยนซี่โฆษณา ที่ถึงแม้จะมีในเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ในบางครั้งหากลองเปรียบเทียบกับค่าเสียโอกาสที่ต้องพักงานหลัก มาทำสื่อโฆษณาด้วยตัวเอง การจ้างเอเยนซี่ก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าได้

4. ประหยัดต้นทุน

การจ้างเอเยนซี่โฆษณา นักการตลาดย่อมรู้ดีว่า ต้องใช้ต้นทุนหรืองบประมาณสูง แต่หารู้ไม่บางครั้งวิธีนี้ก็สามารถประหยัดต้นทุนได้เช่นกัน โดยเฉพาะต้นทุนในเรื่องของแรงงาน หลายครั้งที่แบรนด์เลือกจ้างแรงงานเข้ามาทำหน้าที่ผลิตสื่อโฆษณาและจ่ายเงินเดือนระยะยาว เพื่อหวังจะประหยัดต้นทุนในการจ้างเอเยนซี่ แต่เมื่อคำนวณให้ดีแล้ว จะพบว่าการจ้างเอเยนซี่ช่วยให้ประหยัดต้นทุนมากกว่าอย่างคาดไม่ถึง เพราะบางแบรนด์ไม่ได้มีภารกิจในการผลิตสื่อตลอดเวลา แรงงานผลิตสื่อบางช่วงเวลาอาจว่างงานหรือทำงานได้ไม่คุ้มค่ากับเงินเดือนที่แบรนด์ต้องจ่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บางแบรนด์ก็อาจเหมาะที่จะจ้างแรงงานประจำมากกว่าจ้างเอเยนซี่สำหรับงานบางส่วนก็เป็นได้ ดังนั้น เรื่องนี้ต้องพิจารณาให้ดี

ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่าการจ้างเอเยนซี่จะมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็ต้องมีวิธีการเลือกเอเยนซี่โฆษณาที่เหมาะสมด้วย หากเลือกเอเยนซี่พลาด ก็อาจทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณไปอย่างมหาศาลได้เช่นกัน ดังนั้น แบรนด์ควรมีเกณฑ์การพิจารณาเอเยนซี่ที่เข้มงวด และคัดสรรบริษัทเอเยนซี่อย่างถี่ถ้วน เพื่อการสร้างมูลค่าการตลาดที่แท้จริง