ยกระดับเกษตรกร สู่ผู้ประกอบการต้นแบบ ผ่านโครงการ Agri BIZ Idol Development Project

เปิดประตูสู่เส้นทางเศรษฐี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันโครงการ Agri BIZ Idol Development Project ปั้นผู้ประกอบการต้นแบบ ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศความสำเร็จ โครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project)” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดการอบรมในลักษณะนี้ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 78 คน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลว่า “สำหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project รับสมัครจากเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรต้นแบบ วิสาหกิจชุมชน ผู้จัดการแปลงใหญ่ ผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ ที่มีความต้องการจะพัฒนาสินค้าเกษตรของตนเองและของกลุ่ม จากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 137 คน เหลือจำนวน 80 คน และผ่านการอบรม 78 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร ได้แก่ กลุ่มเกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า, เกษตรท่องเที่ยว, วิสาหกิจชุมชน และบริการการเกษตร, เกษตรวิถีอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรไฮเทคและอุตสาหกรรม

โดยมีทีมวิทยากรชั้นนำ Coach Agri-Biz เช่น คุณกุลพล คุปรัตน์, ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ เป็นต้น และมีเมนเทอร์พี่เลี้ยงมากประสบการณ์แต่ละด้านธุรกิจเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเกษตร คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เน้นการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของตัวเองที่มีอยู่ หรือเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกิจการและการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม

นายเข้มแข็ง ระบุว่า “การขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการนี้มองว่าต้องการพัฒนากลุ่มต้นแบบ และนักพัฒนา เพื่อต่อยอดเกษตรกรไทยให้ก้าวทันยุคสมัย มีการต่อยอดขององค์ความรู้จากวิถีเดิม ทั้งนี้ ได้จับมือร่วมกับทุกภาคส่วน และนักวิชาการหลายๆ องค์กร ร่วมผลักดันให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น และก้าวทันวิถีเกษตรยุคใหม่ สำหรับตัวคนต้นแบบทั้ง 78 ท่านนี้ อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของเขาก้าวไป สู่ระดับโลก ไม่เฉพาะเพียงแค่ในประเทศเท่านั้น โดยจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด อยากให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย โดยกลุ่มคนที่ผ่านการอบรม และผ่านการขับเคี่ยวจาก Agri-Biz The Idol 2020 อยากเห็นความสำเร็จของคนกลุ่มนี้ที่จะเป็นต้นแบบเกษตรชั้นนำรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต”

นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธาน Agri-BIZ The Idol 2020 และประธานกลุ่ม G2 เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า 2 รวมทั้งเป็นประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน คณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศ ประธานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นเกษตรกรสวนลำไย สวนมะม่วง สวนมะยงชิด จากจังหวัดลำพูน เล่าถึงที่มาของธุรกิจให้ฟังว่า “การเชื่อมโยงเครือข่ายและนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ปกติขายลำไยอยู่ที่กิโลละสิบกว่าบาท มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการขายออนไลน์ ใช้คำว่า “เกษตรปลอดภัย” ขึ้นมา สามารถปรับราคาขึ้นจากเดิมได้ และการแปรรูปจากสิ่งที่มีอยู่ เราเปลี่ยนคำว่า “ลำไย” ที่คนส่วนมากบอกว่าทานแล้วไม่ดีต่อสุขภาพเพราะเจ็บคอ เปลี่ยนเป็น “ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก” โดยตอนนี้ประเทศจีน เป็นประเทศที่นำเข้าลำไยอบแห้งจากประเทศไทยจำนวนมากที่สุด กว่า 90%”

สำหรับลำไยอบแห้งนั้นมีสรรพคุณทางยาเยอะมาก โดยมีการวิจัยว่าเมล็ดด้านในของลำไยมีสรรพคุณทางยาคือ แก้ปวด แก้เมื่อย การทานลำไยอบแห้ง 3-4 เม็ดก่อนนอนตามด้วยการดื่มน้ำอุ่นทำให้สุขภาพดี ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นชาสำหรับดื่มได้ด้วย เราเพิ่มมูลค่าลำไยจากการทำลำไยอบแห้งขายเองได้ ตอบโจทย์ในเรื่องช่วงที่มีผลผลิตล้นตลาด ซึ่งการทำลำไยอบแห้งนั้นมีขั้นตอนที่ทำได้ง่าย ชาวบ้านสามารถทำเองได้ จึงอยากผลักดันผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งทั้งเปลือกนี้ให้คนไทยรู้จักและบริโภคมากขึ้น ผ่านแนวคิดเปลี่ยนจากผลไม้ให้เป็นยา

ด้านมุมมองการต่อยอดธุรกิจ นายพสิษฐ์ กล่าวว่า การต่อยอดในธุรกิจลำไยทำได้ไม่ยาก แต่เราจะนำมาทำต่อโดยให้ถึงมือผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา นับว่าธุรกิจของตนไม่ได้รับผลกระทบเลย เนื่องจากเน้นการขายออนไลน์ 100% และยังเป็นผู้นำในการขายออนไลน์ของเกษตรกรชาวสวนลำไย ซึ่งโครงการนี้ ทำให้เรามีความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพ รวมทั้งได้เครือข่ายการตลาดอีกด้วย