15 เม.ย. นี้ เปิดลงทะเบียน ‘สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน’ วงเงิน 10,000-50,000 เช็กเงื่อนไขได้เลย 

อย่าลืม! 15 เม.ย. นี้ เปิดลงทะเบียน ‘สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน’ วงเงิน 10,000-50,000 บาท เช็กเงื่อนไขได้เลย

สินเชื่อสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ”

 • วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี
 • ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ทำอาชีพอิสระ รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • เช่น พ่อค้า-แม่ค้า, คนขับรถโดยสาร, คนขับแท็กซี่ และ มัคคุเทศก์

สินเชื่อสำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ”

 • วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี
 • ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง/ขาดรายได้ จากผลกระทบโควิด-19

วิธีขอกู้ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ผ่านเว็บไซต์ออมสิน

 1. ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน gsb.or.th เท่านั้น
 2. ไม่ต้องไปธนาคาร
 3. เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย.-30 ธ.ค. 63