ศศินทร์ เปิดตัวหลักสูตร SDX เพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิตอล

Sasin Digital Experience (SDX) คือหลักสูตรธุรกิจระยะสั้น ที่ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจดิจิตอล ที่จัดขึ้นโดย สถาบันบัณฑิตบริหารศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยหลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มของธุรกิจดิจิตอล จากอดีตถึงปัจจุบัน รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคต

เหมาะกับผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

มุ่งเน้นที่การสอนเชิงปฏิบัติการ การอภิปรายกรณีศึกษา และการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

และได้รับเกียรติจาก Speaker องค์กรชั้นนำมากมาย ที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้แก่ผู้เรียน อาทิ Speaker from Google, Kent Wertime  (Co-CEO, Ogilvy Asia ), Johannes von Rohr (Co-Founder, Rabbit Finance & Rabbit Internet) และ Chutima Sribumrungsart (Country HR Director, Microsoft Thailand)

โดยหลักสูตร SDX จะเรียนเฉพาะวันเสาร์ ที่สถาบันบัณฑิตบริหารศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ (ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 ถึง 20 กรกฎาคม 2562)

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://sdx.sasin.edu หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/SasinExec 

เมื่อสมัครเรียนในหลักสูตร SDX รุ่นที่ 1 จะได้รับส่วนลดทันที 10%