ผักที่ปลูกง่ายสุด “ผักบุ้งจีน” 25-30 วัน เก็บขายได้ แถมรายได้ดี (ชมคลิปการปลูก)

ผักบุ้งจีน นับเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ ปลูกไม่ยาก 25-30 วันก็เก็บขายได้ แต่ก่อนที่จะปลูกในเชิงการค้า ปริมาณมากๆ ควรหาตลาดรองรับไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดไท หรือสี่มุมเมือง หรือตลาดในตัวอำเภอใหญ่ๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ พื้นที่ๆปลูก ควรอยู่ในจุดที่ขนส่งได้สะดวก  มีน้ำตลอดทั้งปี

ชมคลิป การปลูก การดูแลรักษา รวมทั้งการตัดจำหน่าย ตัวอย่างเกษตรกรที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี