ขน SMEs ไทย บุกงานแฟร์ใหญ่สุดในเอเชีย หวังยักระดับสู่สากล

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.)   เปิดเผยว่า ตามที่ สสว. ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มที่มีศักยภาพ ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สสว. จึงได้ช่วยผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ให้สูงขึ้น  โดยร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC)  จัดกิจกรรม THAI AIM 2017 ในงาน Houseware Fair เป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่จัดขึ้นที่ประเทศฮ่องกง มี exhibitors ออกบู๊ธมากกว่า 2,000 ราย จากทั่วโลก

ในงานนี้ สสว. ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง จัดกิจกรรม THAI AIM 2017 โดยเป็นการเปิดการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยในสาขาเครื่องใช้ในครัวเรือน สาขาของขวัญและของที่ระลึกสาขางานหัตถกรรม เข้าร่วมส่งประกวดวีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และได้คัดเลือกผู้ชนะที่มีผลงานที่ดีที่สุด จำนวน 20 ราย

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว.

จากนั้นทาง HKTDC จะนำสินค้าไปแสดงโดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปเอง ทาง HKTDC จะใช้ระบบ QR Code ในการอธิบายรายละเอียดของสินค้า การสั่งซื้อ  และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อผู้ซื้อ  ทั้งนี้จะมีระบบ online แจ้งข้อมูลให้กับผู้ประกอบการเมื่อสินค้าได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ

นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรมในโครงการ SME IDOL เป็นโครงการที่ สสว. ดำเนินการร่วมกับ HKTDC และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME development Bank) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย ในสาขาเครื่องใช้ในครัวเรือน  สาขาหัตถกรรม สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  มีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SME จำนวน 20 ราย ให้เป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ ที่เติบโตจากผู้ประกอบการ SME รายเล็กเป็นผู้ประกอบการ SME ระดับกลางที่มีศักยภาพ

อย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดแสดงสินค้าแล้ว ในงานยังมีกิจกรรม Business Matching ให้กับผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจอีกด้วย ซึ่งทาง HKTDC ได้นัดหมาย Buyers ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยไว้ล่วงหน้าแล้ว กิจกรรมหลักอีกกิจกรรมที่จัดให้กับผู้ประกอบการไทยที่พร้อมจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองในเวทีกลางของงาน Houseware Fair คือ กิจกรรม “Product Demonstration”

“จากการได้พูดคุยกับผู้ประกอบการไทย ทำให้ได้ทราบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ในการเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศ ได้พบ buyer โดยตรง  ได้ contact ลูกค้าเพิ่ม ได้เปิดตลาดและเพิ่มฐานลูกค้า ได้เปิดตัวบริษัทและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ได้โอกาสในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ผู้ประกอบการรายเล็กได้มีโอกาสเสนอผลิตภัณฑ์ ได้ตลาดใหม่ทั้งจีนและอินเตอร์ ได้เห็นนวัตกรรมและสินค้าใหม่มากมาย เพิ่มฐานลูกค้าในอนาคต ได้รับรู้เทรนด์ใหม่ๆ ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้เครือข่ายธุรกิจจากบริษัทต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การซื้อขายกันเป็นมูลค่าที่มากขึ้นอีกด้วย การได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ถือว่าผู้ประกอบการไทยได้เครือข่ายทางธุรกิจกันทุกราย ทั้งยังได้เครือข่ายกันเองระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันอีกด้วย ” คุณสุวรรณชัย กล่าว