เผย 14 รายชื่อ “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย”

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานมอบรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

โดย รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานสายวิชาการบริหารจัดการ    สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น  มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพของแรงงานไทย เพราะเป็นการให้การศึกษาและกระตุ้นให้นายจ้างใส่ใจพัฒนาการสรรหา พัฒนาและรักษาบุคลากรขององค์กรในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานโลก ทั้งนี้นายจ้างและฝ่ายบริหารบุคคลได้เรียนรู้ถึงทฤษฎีและแนวคิดตลอดจนขั้นตอนต่างๆที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่เข้มงวด

ซึ่งปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการประเมินได้รับการพิสูจน์ทราบมาแล้วจากต่างประเทศ แต่ได้มีการประยุกต์และผสานให้เข้ากับบริบทของประเทศ โดยคณะกรรมการตัดสินแต่ละท่าน ได้ให้คำแนะนำจากมุมมองที่หลากหลายบนพื้นฐานของสภาพสังคมเศรษฐกิจของไทย จึงมั่นใจได้ว่าการประเมินมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ การเข้าร่วมในโครงการนี้ จึงไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันเพื่อชิงอันดับที่หนึ่งหรือเป็นผู้ชนะเลิศเท่านั้น แต่เป็นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ขององค์กรที่จะยกระดับกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารบุคลากรที่นำความสำเร็จและก้าวหน้ามาสู่องค์กรและพนักงานอย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ คันทรี่ลีดเดอร์ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 12 – 24 เดือนข้างหน้านี้ นับเป็นอีกช่วงวิกฤตหนึ่งของด้านทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย เนื่องจากทุกองค์กรอยู่ในจุดที่ต้องเริ่มพัฒนาโซลูชั่นที่สร้างสรรค์เพื่อรองรับปัญหาด้านคนที่หลากหลาย โดยโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นได้ช่วยให้ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ สามารถให้ความสำคัญถึงสิ่งที่คนเก่งในองค์กรต้องการในช่วงวงจรชีวิตของพนักงาน ซึ่งล้วนแต่สร้างผลกระทบที่แท้จริงให้แก่คนเก่งในองค์กรและผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย

สำหรับรายชื่อ สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 ประกอบด้วย

บริษัท แมคไทย จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด

บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด

บริษัท พาเนล พลัส จํากัด

บริษัท เอสเอพี ซิสเต็มส์ แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ โปรดักส์อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เทสโก้ โลตัส

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

และ โรงพยาบาลพญาไท (1, 2 และ 3)

 

เกี่ยวกับรายละเอียด โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น นี้ เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูง โดยเป็นการสำรวจที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

สำหรับการสำรวจนี้ได้ใช้เครื่องมือประเมินผล อันมีประสิทธิภาพของเอออน ฮิววิท รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจด้านการเงิน ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจด้านยาและโรงพยาบาล และอื่นๆ

ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 17 ปีแล้วที่ เอออน ฮิววิท ได้ทำการสำรวจใน 14 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง  อันได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ตะวันออกกลาง นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และ ประเทศไทย