“มูช่วงตรุษจีน” รวมคาถาบูชาขอพร เสริมมงคล 5 วัด-ศาลเจ้า ในกรุงเทพฯ

“มูช่วงตรุษจีน” รวมคาถาบูชาขอพร เสริมมงคล 5 วัด-ศาลเจ้า ในกรุงเทพฯ
“มูช่วงตรุษจีน” รวมคาถาบูชาขอพร เสริมมงคล 5 วัด-ศาลเจ้า ในกรุงเทพฯ

“มูช่วงตรุษจีน” รวมคาถาบูชาขอพร เสริมมงคล 5 วัด-ศาลเจ้า ในกรุงเทพฯ

ปีนี้เทศกาลตรุษจีนตรงกับวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ หรือเป็นวันเที่ยว ส่วนวันจ่ายตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ และวันไหว้ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 

ซึ่งวันตรุษจีนถือเป็นวันปีใหม่ของคนจีน จะมีการรวมญาติพี่น้อง ทำบุญไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษและไหว้ผีไม่มีญาติ เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเข้าวัดทำบุญ จะช่วยให้เป็นปีที่ดีและเสริมสิริมงคลให้ตัวเองอีกด้วย

ซึ่งถ้าใครอยากเพิ่มความเป็นสิริมงคลและความปัง เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ได้รวบรวม คาถาบูชาขอพรเทพเจ้ามาให้แล้ว มาเริ่มกันที่

1. ศาลเจ้าพ่อเสือ 

ศาลเจ้าพ่อเสือ นับเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและคับคั่งไปด้วยผู้คนที่มากราบไหว้ มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง ก่อนย้ายมาอยู่บริเวณถนนบำรุงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยโปรดให้พระยาโชฎีกราชเศรษฐีย้ายศาลมาไว้ที่ทางสามแพร่ง ถนนตะนาว ที่ตั้งในปัจจุบัน มีองค์เทพ ตั่วเหล่าเอี้ย, รูปปั้นเจ้าพ่อเสือ, เจ้าพ่อกวนอู และ เจ้าแม่ทับทิม ประดิษฐานไว้ให้ผู้คนมาสักการะ

โดยจะมีวันขอลูก การงาน การค้า รุ่งเรือง เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง สมปรารถนาของศาลเจ้าพ่อเสือ ในวันที่ 24 ก.พ. 67 ซึ่งจะเปิดตั้งแต่ 06.00-23.00 น. 

เวลาเปิด : 06.00-17.00 น.

ที่อยู่ :  468 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ใกล้เสาชิงช้า)

พิกัด : https://goo.gl/maps/VLqUwLcxMn6qrC2G9 

คาถาบูชา

บทสวดเหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่ (ตั่วเหล่าเอี้ย)

ปัก เก็ก จิง บู้ เหี่ยง เทียง เสี่ยง ตี่

เทียง เอียง เอียง จุ้ย เหมี่ยง เมี้ยง

ปัก เทียง จุ้ย เต็ก เหล่ง ขี่ เชียง

จิง บู้ สิ่ง เจี่ยง เง็ก ฮือ ห่วย

เจี่ย บู้ สิ่ง เจี่ยง เง็ก ฮือ ห่วย

เจี่ย เต็ง กิม ขวก ตี่ หง่วง เที่ยง

จี๋ เพ้า กิม ตั๋ว เง็ก กวง เหยี่ยว

โหลว ลุ้ย สิ่ง เปีย หู่ แก่ เปี่ยง

หลัก เต็ก เง็ก นึ่ง สุ่ย จอ อิ๋ว

โปย สั่วะ เจียง กุง อ่วย เอ่า เชี้ยง

โปย ข่วย สิ่ง กู กื่อ จั่ว เจี่ยง

กั่ง หง เซี่ย จก เท้ง ปวย เซี้ยง

อุย เฮี้ยง สิ่ง เล้ง ทงสี่ ไฮ่

เสียะ ซี ฮก เจ็ก บ่วง มิ้ง เตียม

เหียง เก็ง หุก เกาะ แจ่ สก สก

เจ้ง เล้ง เหียก สิ่ว ห่วย จวง

เงี้ยม กิม ซี้ อู้ อี่ ห่ง ฮุก เสี่ย

จี เซียว เล้า เจี๋ย เยี่ยว เชง เฮียง

ซำ กุ๋ย กิว ไป่ คึง เค่า เชีย

เหียง เทียง เสี่ยง ตี่ เกี้ย เหมี่ยว

เฮี้ยง ฮก หง่วง ไต่ ชื้อ เทียง กุง กั่ง

อี๋ ตื้ เอียว ม้อ เจง สุ่ย เซี้ยง

กิ้บ กิบ หยู่ หลุง เหลง

2. ศาลเจ้ากวนอู คลองสาน

สร้างขึ้นในปี 2279 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนมาเป็นเวลานาน ผู้มาสักการะเทพเจ้ากวนอู ส่วนใหญ่จะมาขอพรเกี่ยวกับการงาน การประกอบกิจการ ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

เวลาเปิด : 07.30-17.30 น.

ที่อยู่ : ศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) ซอยสมเด็จเจ้าพระยา หลังอุทยานสมเด็จย่า กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/KqAM8yq7wdVwKYYQ6 

คาถาบูชา

เทพเจ้ากวนอู ฉบับย่อ

นำ มอ ไต่ ซื้อ ไต่ ปุย ฮก หมอ ไต่ ตี่ เต็ก เต็ก เสี่ย จี๋ เสียง โก้ว ฮุก เง็ก อ้วง ไต่ เทียน จุน ฯ (สวดถวาย 3  หรือ 9 จบ)

3. วัดหัวลำโพง 

วัดหัวลำโพง เดิมชื่อว่า วัดวัวลำพอง เป็นวัดเก่าแก่ที่สามารถทำบุญได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้คนนิยมไปทำบุญซื้อโลงศพ และไหว้ขอพร ตั้งอยู่แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 

เวลาเปิด : 24 ชั่วโมง

ที่อยู่ : แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/MfLZoXRgUVDtZE7X8 

คาถาบูชา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนคะตังสัพพัง ทะปะราธัง

ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

4. หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต (ซำปอกง) พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ปางมารวิชัย ซึ่งรัชกาลที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงก่อพระฤกษ์ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2380 ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า และเป็นต้นกำเนิดใบเซียมซีภาษาไทย ที่แรกในประเทศไทย

เวลาเปิด : 07.00-17.00 น.

ที่อยู่ : เลขที่ 371 ซอยอรุณอมรินทร์ 6 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/YdiVQeDaUrAeqWiN7 

คาถาบูชา

ตั้ง นะโม 3 จบ

โยโส มังคะละสัมพุท โธ ติระตะนะนายะ เกาว์หะโย

กัลยาณะมิตตะอาราเม วิหาเร สุปะติฏฐิโต

ตะติเยนะ มะหารัญญา จักกิวังสัสสะ การิโต

ตัง โข มังคะละสัมพุทธัง นะมามิ สิระสา อะหัง

นะมะการานุภาเวนะ นะมะการัสสะ เตชะสา

สะมิทธิ เม จะ สัพพัตถะ สะมิทธิ เม จะ สัพโส

สะมิทธิ เม จะ สัพพัตสุ สะมิทธิ เม จะ สัพพะทา

5. ศาลเจ้าแม่กวนอิมหรือศาลเจ้าเกียนอันเกง 

หากใครที่ไหว้หลวงพ่อซำปอกงเสร็จแล้วสามารถเดินมาข้างหลังจะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่หลังเล็กที่เงียบสงบของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี มีอายุมากกว่าร้อยปี กล่าวกันว่าชาวจีนฮกเกี้ยนที่ตามเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้สร้างขึ้น ปี 2024 นี้ใครที่อยากมีการเงินแบบปังๆ แนะนำเลย

เวลาเปิด : 07.00-17.00 น.

ที่อยู่ : ริมน้ำระหว่างวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและวัดซางตาครู้ส โดยเดินบนสะพานปูนตรงท่าน้ำแพหน้าวัดกัลยาณมิตรไปทางขวามือ (มีป้ายบอกทาง) โรงแรม

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/cVPcHZT3irNK6zAb6 

คาถาบูชา

บทสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิม

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต 

โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต 

ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง 

นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

นะโมบุญบารมีสูงส่ง ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชน ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ (กราบ)

นะโมบุญบารมีสูงส่ง ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชน ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ (กราบ)

นะโมบุญบารมีสูงส่ง ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชน ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ (กราบ)

นะโมพุทธองค์บารมี นะโมบุญฤทธิ์บารมี นะโมศักดิ์สิทธิ์บารมี นะโมปลดทุกข์

ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ บุญบารมีอันศักดิ์สิทธิ์

ขอจงได้ประทานบารมี ขอจงได้ประทานบารมี ขอทูลพึ่งบารมี บารมีจงเวียนมา

ให้บุญบันดาลฟ้าคุ้มครอง ดินปกป้องจงปลอดภัย ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง

หากมีเคราะห์ร้ายสิ่งใด ขอบุญนี้จงช่วยคุ้มครอง ให้หลีกพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เทอญฯ

อ้างอิงข้อมูล 

https://horoscope.trueid.net/detail/6g2db6rPBV1M

https://thai.tourismthailand.org

https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/985359

https://www.thailibrary.in.th/

https://www.thaimerit.com/places/248

https://www.ceediz.com/th/travel/chachoengsao

https://www.mcot.net/view/sGDkYiPM