ไม่ผิดแต่ติดคุกตั้ง 80 ปี! เกษตรกร ยก “กัญชง” ประโยชน์เพียบ ปลูกแล้วคุ้มค่า

ไม่ผิดแต่ติดคุกตั้ง 80 ปี! เกษตรกร ยก “กัญชง” ประโยชน์เพียบ ปลูกแล้วคุ้มค่า

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ……. เพื่อ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทดแทนกฎกระทรวงฯ เดิมที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 ที่มีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งหลังจากนี้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาต่อไป

ซึ่งเนื้อหาโดยสรุปได้ว่า ล่าสุด ครม.มีมติ “ไฟเขียว” ปลดล็อก ‘กัญชง’ ทำให้ประชาชนทั่วไป สามารถปลูกกัญชง ได้ครัวเรือนละ 1 ไร่ หวังยกระดับให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ นั้น

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 ส.อ.ยุทธการ สมมุติวงษ์ อดีตหัวหน้าชุดทหารพราน กรมทหารพรานที่ 34 ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ และทำสวนเกษตรผสมผสาน ปลูกกาแฟ มะคาเดเมีย เสาวรส กล้วย ผักพื้นบ้าน ฯลฯ บนที่ดินกว่าสิบไร่ ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงมติครม.ดังกล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีมาก สำหรับเกษตรกรรายเล็กๆ อย่างเขา เนื่องจาก กัญชง เป็นพืชดูแลง่าย การปลูกใช้เงินลงทุนต่ำมาก กัญชง เป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง จึงไม่ค่อย “แคร์” อะไร ทั้งน้ำ ทั้งดิน ทั้งอากาศ ปลูกทิ้งปลูกขว้าง ยังงอกงามได้

“กัญชง ปลูกไม่ยาก ใช้น้ำน้อย ใช้ทุนต่ำ ขอแค่มีเมล็ดพันธุ์เท่านั้นพอ แต่มีประโยชน์หลายอย่าง นำไปสกัดเป็นเครื่องสำอาง เป็นยา กากใบ ต้น ใช้แทนสิ่งทอหรือทำกระดาษก็ได้ อุตสาหกรรมของประเทศคงมีทางเลือกมากขึ้น และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คงเติบโตได้อีกไม่น้อย” ส.อ.ยุทธการ บอกอย่างนั้น

และว่า กัญชง แม้จะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับ กัญชา แต่ว่า “ฤทธิ์เมา” นั้น แตกต่างกัน ซึ่งเหล่าบรรดา “สายควัน” นั้น ไม่นิยมสูบ “ดอกกัญชง” กัน เพราะสูบแล้วไม่เมา มีแต่จะปวดหัวแทน

“ถ้าเปิดโอกาสแบบนี้ ผมเตรียมตัวปลูกแน่นอน เพราะทราบมานานแล้ว กัญชง มีประโยชน์หลายด้าน มันไม่มีเหตุอะไรที่จะเก็บเข้าไว้ในกลุ่มยาเสพติดเลย เหมือนคนไม่ผิดแต่ถูกจับติดคุก ขังไว้ทำไมตั้ง 80 ปี และถ้าได้ปลูกจริง เชื่อว่าครอบครัวของผม รวมทั้งเกษตรกรรายอื่นๆ จะมีรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่ง” ส.อ.ยุทธการ กล่าวอย่างมีความหวัง