ปอกเปลือกสูตรกล้วยตากละเอียดยิบ อบในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ครั้งละ 400 ลูก ปลอดภัยจากฝุ่นและแมลง

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่เกษตรกรไทยต้องประสบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากเสียงสะท้อนถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ  ไม่ว่า ราคากล้วยตกต่ำหรือหาตลาดจำหน่ายไม่ได้ ราคาพริก ใบมะกรูด หรือสัตว์น้ำ อย่าง ปลาชนิดต่างๆ ขายไม่ได้ราคา เป็นต้น นับเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างความมั่นคงทั้งด้านรายได้และอาชีพเป็นอย่างมาก

ซึ่งหนึ่งในหนทางสำคัญที่ทุกภาคส่วนไม่ว่า ภาครัฐหรือ เอกชน ที่เข้ามาช่วยเหลือต่างให้ข้อแนะนำ คือ การนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทั้งนี้ การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้คำจำกัดความว่า หมายถึง การนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจากลักษณะเดิมไป เป็นกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติให้ต่างไปจากเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งสินค้าเกษตรด้านที่ไม่ใช่อาหารและด้านอาหาร

นายธงชาติ  ศรีศักดิ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นผู้หนึ่งที่ได้เห็นและสัมผัสถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในสาขาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรให้ก้าวข้ามพ้นปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้วยการทุ่มเทคิดค้นตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างยาวนาน จนทำให้ได้ตู้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสินค้าเกษตรจากที่จำหน่ายในรูปผลผลิตสด ให้กลายเป็นสินค้าแปรรูปที่เพิ่มทั้งราคาและช่องทางการตลาด

มาถึงวันนี้ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ESIGMA ถือเป็นผลงานการคิดค้นพัฒนาล่าสุดของนายธงชาติ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่า กล้วย ปลา เนื้อ ผลไม้ เครื่องเทศ และพืชผักอย่าง พริก ใบมะกรูด

นายธงชาติ ได้ยกตัวอย่างปัญหาของเกษตรกรที่กำลังประสบความวันนี้ คือ กล้วย ทั้งกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม ซึ่งมีเกษตรกรเป็นจำนวนมากกำลังเดือดร้อน ทั้งจากการจำหน่ายไม่ได้ราคา และปัญหาไม่มีตลาดรองรับ แต่หากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด นำกล้วยที่เก็บเกี่ยวจากสวนนั้นมาดำเนินการแปรรูป จะทำให้สามารถเพิ่มระยะเวลาในการเก็บ เพิ่มมูลคา และเพิ่มตลาดใหม่ และที่สำคัญ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าการจำหน่ายในรูปผลสด

แล้วจะตากอย่างไรให้ได้กล้วยตากที่มีคุณภาพ สะอาด น่ารับประทานรสชาติอร่อย  เป็นที่ถูกปากถูกใจผู้บริโภค นายธงชาติ ได้แนะนำว่า ห้เริ่มจากการเลือกกล้วยที่สุกแล้วเหลืองพอประมาณ จากนั้นนำปอกกล้วยแล้วเอาเส้นใยขาวๆบางๆที่ติดอยู่กับเนื้อกล้วยออกให้หมด

ขั้นตอนต่อมา คือ การล้างกล้วยให้สะอาดด้วยน้ำเกลือไม่ต้องเค็มมาก  จากนั้นนำกล้วยไปตากในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ESIGMA ขนาดบรรจุกล้วยได้ 100 – 400 ลูก  โดยในการตากนั้นในช่วงตอนเย็นต้องเก็บกล้วย มาใส่ภาชนะที่ปิดสนิท เรียกว่า ไม่ไห้อากาศเข้าออกและนำไปไว้ในตู้เย็นหรือห้องเย็นรักษาอุณหภูมิไว้ พอตอนเช้าให้เอากล้วยมาตากในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ESIGMA อีกครั้ง

“ ระยะเวลาการตาก 3-4 วัน ขึ้นอยู่ที่แดด สีของกล้วยจะออกมาเป็นสี น้ำตาลนัว สีสวย น่ารับประทาน สะอาด อร่อยมากมาก สามารถนำไปใส่กล่องสวยๆ นำไปเป็นของฝาก หรือนำไปขายได้”

“ จากตรงนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ระยะเวลาการตากนั้นสั้นลง เพราะหากเป็นการตากกล้วยโดยธรรมชาติ จะใช้เวลา 7 แดด หมายถึง 7 วัน แต่การ ตากด้วยตู้อบ ใช้เวลา เพียง 3 วันเท่านั้น และที่สำคัญ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยตากแห้งเร็วกว่า การตากโดยทั่วไป ใช้งาน และ ดูแลบำรุงรักษาง่าย สะอาดถูกหลักอนามัยปลอดภัยจากฝุ่นละออง, นก,หนู และโรคแมลง”นายธงชาติ กล่าว

สำหรับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ESIGMA มีหลักการทำงานดังนี้ เมื่อมีรังสี แสงอาทิตย์ ส่งผ่านกระจก เข้าไปภายในตู้อบแห้ง จะถูกพืชและองค์ประกอบต่างๆภายในเรือนกระจกถูกลืนแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน วัสดุภายในจะแผ่รังสีอินฟราเรด มาแต่ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอกได้ ทำให้อากาศภายในเรือนกระจกร้อนขึ้น และถ่ายเทความร้อน ให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยตาก ได้ดี ทั้งนี้หากดูในแง่อุณหภูมิภายนอกและภายในตู้อบ จะพบว่า อุณหภูมิภายนอกจะอยู่ที่ประมาณ 35 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ESIGMA จะอยู่ที่ประมาณ 60 องศาเซลเซียส ส่วนความชื้น ภายนอกตู้อบประมาณ 50-60 %  แต่ภายในตู้อบประมาณ 10-20 %

นายธงชาติ กล่าวอีกว่า ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ESIGMA ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ จะมีการติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ และพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบ อากาศร้อนที่ไหลผ่านพัดลมและห้องอบแห้งจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าความชื้น ของพืชผล จึงพาความชื้นจากพืชผลออกสู่ภายนอกทำให้พืชผลที่อบไว้แห้งได้ นอกจากนี้ตะแกรงตากจะมีลักษณะมุ้งลวด ทำจากสแตนเลส ทำให้ปลอดภัย 100%

“ ข้อดีของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ESIGMA คือ หนึ่ง แห้งเร็วกว่าปกติ 1 เท่า เนื่องจากแผ่นโซล่าเซลล์ และที่ติดตั้งในระบบบังคับให้มีการไหลของอากาศและมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ สอง ไม่กลัวฝน  เนื่องจาก วัสดุที่ใช้รับแสงทำด้วยกระจก น้ำฝนไม่สามารถเข้าถึงภายในได้ และสาม ไม่กลัวแมลงวัน  ไม่กลัวนก  ไม่กลัวหนู  เนื่องจากผนังห่อหุ้มมิดด้วยแผ่นอลูซิงค์กันสนิม มีตะแกรงป้องกัน แมลงวัน นก หนู”

“ หากเปรียบเทียบกับการตากแห้งแบบดั้งเดิม เช่น การตากเนื้อ ปลา พืช ผักและผลไม้ จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง มีเชื้อจุลินทรีย์ แมลงวันตอมเป็นพาหะนำเชื้อโรค และทำให้เกิดหนอนขึ้นได้ เมื่อฝนตกหรืออากาศเย็น การตากอาจมีปัญหาเรื่องเชื้อรา เป็นเหตุให้เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้ผู้บริโภคอาจเจ็บป่วยได้ การอบแห้งโดยใช้ตู้อบแห้งจากแหล่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง”นายธงชาติ กล่าว

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ESIGMA จะมี 2 ขนาด คือ หนึ่ง ขนาดครอบครัว มีขนาด กว้าง 54 ซม.  ยาว 79 ​ ซม.  สูง 100 ซม.   น้ำหนัก 7 กิโลกรัม สอง แบบเชิงพานิชย์  ขนาด 1.5 เมตร  กว้าง 1 เมตร   สูงรวมขา 1.2 เมตร

นี่จึงนับเป็นอีกช่องทางการเพิ่มช่องทางรายได้และการตลาดด้วยสินค้าเกษตรอบแห้งที่เป็นแบรนด์ของตนเองที่จะสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ESIGMA จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ โทรศัพท์ 088 000 7087 LINE ID:payonline