ทายาทรุ่น 4 บ้านหมอหวาน ยกเครื่องยาหอมตำหรับชาววัง สมัยร.6 สู่การยอมรับสู่คนรุ่นใหม่ (ชมคลิปกระบวนการทำ)

“บำรุงชาติสาสนายาไทย” หรือ “บ้านหมอหวาน” นับเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ย่านเสาชิงช้า เป็นมรดกจาก นายหวาน รอดม่วง แพทย์แผนโบราณ มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี พ.ศ.2411 ถึง พ.ศ.2488จวบจนปัจจุบัน บ้านหลังนี้ได้ตกทอดสู่ทายาทรุ่นเหลน และยังคงทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านและสถานที่ปรุง ยาแผนโบราณ ของ หมอหวาน สืบต่อกันมากว่า 4 ชั่วอายุคน

โดยภายในตัวอาคารยังคงเต็มไปด้วยโบราณวัตถุนานาชนิด ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีต ตลอดจน ยาหอมโบราณ กว่าร้อยปีทั้ง 4 ตำรับของ หมอหวาน ซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต ก็ยังคงได้รับการถ่ายทอดทั้งกรรมวิธีและกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยเครื่องมือโบราณที่ใช้ในการปรุงยาขายให้กับลูกค้าเก่าแก่มากว่า 100 ปี

ภาสินี ญาโณทัย ทายาทรุ่นที่ 4 ของ บำรุงชาติสาสนายาไทย เล่าว่า ยาหอมของบ้านหมอหวาน เกิดขึ้นมานานกว่า 80 ปี โดยคุณตาทวด คือ นายหวาน รองม่วง แพทย์แผนโบราณ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทำการคิดค้นสูตรยาหอมออกมาด้วยกัน 4 ตำรับ

โดยยาหอมทั้ง 4 ตำรับประกอบด้วย ยาหอมสุรามฤทธิ์ มีสรรคุณแก้ ใจสั่น เป็นลม บำรุงหัวใจ ตัวยาสำคัญ คือ โสมเกาหลี พิมเสนเกล็ด อำพันทอง หญ้าฝรั่น ชะมดเช็ด และคุลิก่า 2. ยาหอมอินทรโอสถ แก้อาการ เหนื่อย อ่อนเพลีย แก้ไอ แก้เสมหะ ตัวยาสำคัญคือ รากแฝกหอม อบเชยญวน เห็ดนมเสือ หญ้าฝรั่น ชะมดเช็ด โคโรค 3. ยาหอมประจักร์ แก้อาการจุกเสียด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ตัวยาสำคัญ คือ พิมเสน โสมเกาหลี ชะมดเช็ด หญ้าฝรั่น เหง้าขิงแห้ง 4. ยาหอมสว่างภพ แก้วิงเวียน หน้ามืด แก้ ไข้ สะท้านร้อนสะท้านหนาว ตัวยาสำคัญ คือ ใบพิมเสน หญ้าฝรั่น โสมเกาหลี ชะมดเช็ด

“ในอดีต ยาหอม 4 ตำรับ ดังกล่าว ได้รับความนิยมมาก ปัจจุบันเรายังคงถ่ายทอดทั้งกรรมวิธี และกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมด้วย เครื่องมือโบราณ ที่ใช้ในการปรุงยา ขายให้ได้กับลูกค้า นอกจากนี้ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น ได้มีการจัดทำในลักษณะของกิ๊ฟเซ็ท ของขวัญ เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อกลับไปฝากญาติผู้ใหญ่ในโอกาสพิเศษ บรรจุในแพคเกจที่ทันสมัย” 

สำหรับส่วนผสม เเละกระบวนการทำยาหอม จะเป็นอย่างไร ชมคลิป